מוזיקה > יצירות מספרות > חדש במחלקת המוזיקה > הוקמה תזמורת הנוער הלאומית לכלי נשיפה

הוקמה תזמורת הנוער הלאומית לכלי נשיפה

הזמנה לקונצרט של תזמורת הנוער הלאומיתבתמיכתו ובחסותו של שר החינוך מר גדעון סער, הוקמה "תזמורת הנוער הלאומית לכלי נשיפה".
 
תזמורת ייחודית זו הורכבה מהמצטיינים שבנגני כלי הנשיפה והנקישה בארץ לאחר מבחני מיון קפדניים.
 
המטרה המרכזית אשר לשמה הוקמה תזמורת זו היא לתת הזדמנות לטובים שבנגנים לקחת חלק בתזמורת מקצועית, במסגרתה יהיה עליהם להתמודד עם רפרטואר מאתגר במיוחד לצד השתלבותם בתוך מרקם חברתי הכולל ייצוג נרחב של מגוון האוכלוסיות בארץ.
 
יצוין כי "התזמורת הלאומית לכלי נשיפה" הוקמה בתמיכתו ובחסותו של שר החינוך מר גדעון סער.