שיר המריבה

מתוך המחזמר "שלמה המלך ושלמי הסנדלר"
מילים: נתן אלתרמן
לחן: אלכסנדר ארגוב
 
נעמה ספחת! מי ספחת? מי?
 נסי, מפלצת ממולחת,
 לומר זאת עוד פעם…
נופרית ספחת
נעמה מה? איך?
נופרית ספחת, תמתי.
 זו לא עברית?
נעמה אש וגפרית.
 איך זה הספקת, גברתי נופרית,
 כל-כך מהר עברית ללמוד?
נופרית איך? באולפן! פשוט מאוד!
 
נעמה אולפן שלמה?
נופרית כן, כל האלף
 לומדות פה בשיעורי–ערב.
נעמה טטטט…
 אומרים, זאת להעיר כדאי לך,
 שיש פה רק שיעורי-לילה.
נופרית ואת, אני רואה מיהרת
 להירשם, אבל איחרת…
נעמה שאי רגליים! חיש הצדה!
נופרית הה, צרור שומים!
נעמה הה, פירמידה!
 איזה הילוך!
נופרית איזו קומה!
נעמה וכמה פוך!
 ממש אימה!
נופרית הה, שמן זך בסולת!
נעמה הה, דבש ונופת צוף!
נופרית ואיזה ראש כרבולת!
נעמה ואיזה גוף שפוף!
נופרית פרצוף מלוח!
נעמה  אף כפוף!
יחד תנו לשאוף רוח… 
 אוף!
נעמה שמעי נא, גברת, כל פסוק
 שלך מעיד, אם זה נאה לך,
 שגם בתוך ארמון המלך
 לשון חורצים כמו בשוק. 
 

 ביצועים