האוספים

האוספיםמחלקת המוזיקה של הספרייה הלאומית אוספת, מתעדת, משמרת ומציעה לציבור כל חומר הקשור למוזיקה הישראלית והיהודית.האוסף נחלק לשלושה תחומים עיקריים: מוזיקה ארץ-ישראלית (כזו שנכתבה בארץ ישראל או בידי ישראלים); מוזיקה של מוסלמים-נוצרים; ומוזיקה של קבוצות נוספות אשר חיות בארץ.
 
החומרים הנאספים: דפוסים (ספרים ותווים), חומרי ארכיון (טיוטות של יצירות, רשימות מחקר, מכתבים, תמונות, תעודות, מודעות, תכניות, קטעי עיתונים, הקלטות פרטיות ועוד), הקלטות שמע ווידיאו (תקליטים, תקליטורים, קלטות ועוד).
 
בארכיון המחלקה מצויים חומרים נדירים ובעלי חשיבות לאומית ובינלאומית. לצדם האוסף כולל גם פרסומים מסחריים, הן בדפוס הן בצליל.

​מוזיקה ארץ-ישראלית וישראלית

באוספי המחלקה נכללים ארכיונים אישיים שלמים של מלחינים בולטים, וכן ארכיונים של מוסדות מוזיקה בישראל. בין ארכיוניהם האישיים של המלחינים הארץ-ישראלים והישראלים יצוינו הארכיונים של אלכסנדר (סשה) ארגוב, פאול בן חיים, אנדרה היידו, משה וילנסקי, דב זלצר, עמנואל זמיר, מרדכי זעירא, מרק לברי, דניאל סמבורסקי, מרדכי סתר, יאיר רוזנבלום, נעמי שמר ונועם שריף.
 
החומר המצוי בארכיונים כולל – מלבד מוזיקה כתובה ומוקלטת, בטיוטות ובנוסחים סופיים – גם פריטים נוספים רבים הקשורים לתהליך הכתיבה והביצוע, כגון תכתובת עם עמיתים ועם מבצעים, הקלטות קונצרטים, מודעות ותכניות, ביקורות וצילומים.
 
בתחום הזמר העברי שבארכיון הצליל בולטות ההקלטות שנעשו בידי "קול ישראל" החל מימיו הראשונים. בארכיון המחלקה מצויים כ-10,000 תקליטים של שירים עבריים בהקלטות לקראת שידור – בעיקר משנות ה-50 של המאה ה-20 – שנמסרו לספרייה הלאומית בשנות ה-70. פרויקט ההסבה  של הקלטות אלה לאמצעי דיגיטלי, כדי להבטיח את שימורן, החל לפני כשנתיים, והוא עתיד להסתיים בעוד כשנתיים. בסיומו יהיו קטעי המוזיקה והשירים זמינים להאזנה בספריית השמע והמוזיקה ע"ש בלה והרי ווקסנר ובאתר. עוד כ-10,000 סרטי הקלטה של שירים עבריים שהוקלטו ב"קול ישראל" בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20 נמסרו למחלקה לפני שנים ספורות, העתקתם על גבי 280 תקליטורים כבר נשלמה והם שמורים באוסף וזמינים להאזנה בספרייה ובאתר.
 
מרבית הקלטות ורשימות החוקרים המצויות במחלקה מתמקדות במוזיקה ארץ-ישראלית וישראלית עברית, אבל יש לציין גם את ההקלטות המתעדות מוזיקה של קבוצות אתניות נוספות. מייצג בולט לכך הוא ארכיונה של חוקרת המוזיקה הארץ-ישראלית אדית גרזון-קיווי, שחקרה בראשית המאה הקודמת את כל ענפי המוזיקה המקומית ובהם גם המוזיקה הבדואית, או ארכיונו של רוברט לחמן.
חשיבותם של הארכיונים היא תיעודית-היסטורית, ומשמשת את הספרנים, החוקרים והמבצעים הפונים אל המחלקה. דוגמה לכך הוא המפתח המקיף לשירים עבריים שרשם החוקר מאיר נוי, ומפתח השירים העבריים שיצרה דריה ישראלי, שנוצר במאגר הממוחשב של המחלקה ומוסיף על המפתח של נוי.
 

מוזיקה יהודית

בארכיון הצליל מצויות הקלטות של קטעי תפילה ופיוט, זמירות, טקסים, שירי עם ומוזיקה אמנותית בהיקף של רבבות שעות הקלטה, שהופקו בידי חוקרים ואנשי מוזיקה מראשית המאה ה-20 ואילך. למעשה, ההקלטה נמשכת ללא הרף, מתוך כוונה לתעד את מסורותיהן המוזיקליות המשתנות של כל עדות ישראל ממקורות ראשוניים ככל שניתן. עבודה זו נעשית במהלך אירועים ברחבי הארץ, בפגישות יזומות בבתיהם של מרואיינים, ובאולפן ההקלטות של הארכיון. כחלק ממפעל זה, נעשה מאמץ אדיר לתעד את ראשית הזמר העברי. מאמץ זה, כמו מחקרים אחרים בתחום, התפרסמו על ידי המרכז לחקר המוזיקה היהודית, הפועל לצד המחלקה, במאמרים ובתקליטור (שירי ראשונים – בעריכת יעקב מזור).
 
ארכיוניהם של החוקרים והאספנים מכילים רשימות וסיכומים, טיוטות, תדפיסים, הקלטות שדה, צילומים וכיוצא באלה, שהצטברו ברשותם במהלך עבודתם המוזיקולוגית. בולטים בתחום זה הם הארכיונים של אספן המוזיקה היהודית יעקב מיכאל, וזה של מאיר נוי אשר בנוסף לאוסף שלו בזמר העברי אסף את הזמר היידי שהוא אחד מאבות הזמר העברי ומקורותיו בארץ נדירים. לצד אלה מצויים חומרים שהשתמשו בהם מבצעים למיניהם, כגון פנקסי חזנים, תווים של זמר חסידי, שירים בלדינו אשר נרשמו מפי אינפורמנטים ועוד.
 

מלחינים יהודים

חלק בלתי נפרד ממכלול יצירתם התרבותית של היהודים הוא המוזיקה האמנותית שהם כתבו. המחלקה אוספת אפוא את יצירותיהם – בדפוס ובצליל – במהדורות ובביצועים נבחרים. יצירותיהם נמצאות במחלקה, הן בדפוס של הוצאות מסחריות הן - באותם המקרים שארכיון המלחין נתרם לספרייה - אף בכתבי יד מקוריים.
​אנו פונים אליכם בבקשה להוסיף ולתרום לידע ולאוספים שלנו בכל נושא הקשור בחומר מוזיקלי יהודי וישראלי. נשמח לקבל שירים, הקלטות, כתבי יד וכל חומר רלוונטי בתחום.