משפט שלמה

מולטימדיה מס' 2 מתוך "ארבע רוחות" (סדרה של מולטימדיות בשפות שמיות עתיקות), סצינה אופראית למקהלת ילדים, חליל, כינור, חצוצרה, תוף כד וטייפ מגנטי, מילים: מלכים א',   ג' 17-28, אופוס 27 (1995).

 

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
  • מתוך כתב היד של הפרטיטורה "משפט שלמה"
  • מתוך כתב היד של הפרטיטורה "משפט שלמה"
  • מתוך כתב היד של הפרטיטורה "משפט שלמה"
  • מתוך כתב היד של הפרטיטורה "משפט שלמה"
  • מתוך העֶרכה הבינתחומית למורים מתחומי המקרא,האמנות והמוזיקה בעקבות הסצינה האופראית "משפט שלמה"
  • מתוך העֶרכה הבינתחומית למורים מתחומי המקרא, האמנות והמוזיקה בעקבות הסצינה האופראית "משפט שלמה"
  • מתוך העֶרכה הבינתחומית למורים מתחומי המקרא, האמנות והמוזיקה בעקבות הסצינה האופראית "משפט שלמה"
  • מתוך העֶרכה הבינתחומית למורים מתחומי המקרא, האמנות והמוזיקה בעקבות הסצינה האופראית "משפט שלמה"
  • מתוך העֶרכה הבינתחומית למורים מתחומי המקרא, האמנות והמוזיקה בעקבות הסצינה האופראית "משפט שלמה"
  • בכורת האופרה "משפט שלמה" בביצוע תלמידים במוזיאון ארצות המקרא בירושלים (1996)

 

 "משפט שלמה" בביצוע מקהלת "קנטבילה", הקונסרבטוריון העירוני פ"ת, וסולנים