כשני ענפים

קנטטה למקהלה מעורבת, שני אבובים, צ'לו, פסנתר/קאנון, כלי הקשה מזרחיים ומערביים, מילים: אל-ח'נסא (ערבית), אופוס 24 (1989).

 

NLI_ImageGallery
NliImageGallery
 • כתב יד הפרטיטורה "כשני ענפים", עמוד השער
 • כתב יד הפרטיטורה "כשני ענפים", עמוד התרגום לעברית בצירוף תעתיק פונטי של הטקסט בשפה הערבית באותיות עבריות
 • כתב יד הפרטיטורה "כשני ענפים", עמוד התוכן
 • כתב יד הפרטיטורה "כשני ענפים", עמוד ראשון
 • כתב יד הפרטיטורה "כשני ענפים", עמוד שני
 • כתב יד, סקיצות מוקדמות של "כשני ענפים"
 • כתב יד, סקיצות מוקדמות של "כשני ענפים"
 • כתב יד, סקיצות מוקדמות של "כשני ענפים"
 • כתב יד, סקיצה של מוטיבים מספר החג'אז ששימשו השראה לציפי פליישר בהלחנת "כשני ענפים
 • כתב יד, סקיצות מוקדמות של הוראות ביצוע ליצירה "כשני ענפים"
 • נימוקי חבר השופטים להענקת פרס אקו"ם לעידוד פרסום יצירות מוסיקליות, תשנ"ד, עבור הקנטטה "כשני ענפים" (1994)
 • ציפי פליישר עם שר החוץ דאז, שמעון פרס, בעקבות קבלת פרס אקו"ם עבור הקנטטה "כשני ענפים" (1994)
 • מתוך הטקסט בערבית של הקנטטה "כשני ענפים" ובתרגום לעברית
 • 1. כתב יד הפרטיטורה "כשני ענפים", עמוד השער
 • 2. כתב יד הפרטיטורה "כשני ענפים", עמוד התרגום לעברית בצירוף תעתיק פונטי של הטקסט בשפה הערבית באותיות עבריות
 • 3. כתב יד הפרטיטורה "כשני ענפים", עמוד התוכן
 • 4. כתב יד הפרטיטורה "כשני ענפים", עמוד ראשון
 • 5. כתב יד הפרטיטורה "כשני ענפים", עמוד שני
 • 6. כתב יד, סקיצות מוקדמות של "כשני ענפים"
 • 7. כתב יד, סקיצות מוקדמות של "כשני ענפים"
 • 8. כתב יד, סקיצות מוקדמות של "כשני ענפים"
 • 9. כתב יד, סקיצה של מוטיבים מספר החג'אז ששימשו השראה לציפי פליישר בהלחנת "כשני ענפים
 • 10. כתב יד, סקיצות מוקדמות של הוראות ביצוע ליצירה "כשני ענפים"
 • 11. נימוקי חבר השופטים להענקת פרס אקו"ם לעידוד פרסום יצירות מוסיקליות, תשנ"ד, עבור הקנטטה "כשני ענפים" (1994)
 • 12. ציפי פליישר עם שר החוץ דאז, שמעון פרס, בעקבות קבלת פרס אקו"ם עבור הקנטטה "כשני ענפים" (1994)
 • 13. מתוך הטקסט בערבית של הקנטטה "כשני ענפים" ובתרגום לעברית