קין והבל

אופרה קאמרית גדולה בחמש מערכות לסופרן, מצו סופרן, 2 בריטון ותזמורת קאמרית (18 נגנים), ליברית: יוספה אבן-שושן, אופוס 57 (2001-2)

 

NLI_ImageGallery
NliImageGallery