מוזיקה > ציפי פליישר > תמונות, מכתבים ומסמכים

תמונות, מכתבים ומסמכים

תמונות, מכתבים, מסמכים וגזרי עיתונים מארכיון ציפי פליישר במחלקת המוזיקה