מוזיקה > הקלטות נבחרות > משה אטיאש > Siete años anduve - El raptor pordiosero

Siete años anduve - El raptor pordiosero

 החוטף המחופש לקבצן

​התמליל: לאחר שבע שנים של חיזורים עקרים, בעצת אנשים, מתחפש המאהב למבקש נדבות ומגיע לבית אהובתו. בזמן שרקמה ליד אמה שתפרה, שלחה האם את בתה לתת נדבה לזר, אשר מקבל את  הנדבה ולוחץ את אצבעה. בהמשך הוא חוטף את אהובתו.

 

זוהי רומנסה נדירה למדי במסורת שבעל פה (אכן בספר רומנסירו ספרדי מופיע רק נוסח אחד, בדיוק כמו זה המושר כאן, ששרה רחל המאירי בנדיג'א מתוך כתב יד שהותיר אביה מרדכי ישראל בנדיג'א). אין מקורות ספרדיים עתיקים לטקסט הזה, אבל שירים דומים מופיעים באוספי פולקלור מקטלוניה, מקנטבריה ומפורטוגל ואף ממערב צרפת. ​

מילות השיר

 
,por una linda dama Siete años anduve
.ni por puertas ni por ventanas no me la dejan ver
que me haga romero La gente me dicen
.como un forastero vaya en la su puerta
y la hija labraba ,La madre cosía
de este labrandero​ ,Alevantes mi hija
a’n este forastero desle la limosna
no se lo que veio ,'Madre, la mi madre
y el me apreta el dedo​​ yo le do limosna
 
 
​Bujeaud, J. Chants et chansons populairesdes Provinces de l’Ouest, 2 vols., Niort, 1895 ( I, 274-275)
Braga, Th., Romanceiro geral prtugues, 2nd ed., 3 vols, Lisboa, 1906-1909. ( II, 173-191).
AFC,   Amades, J., Folklore de Catalunya, Barcelona, 1951 (no en 3213)
Cossio, J.M. de y T. Maza Solano, Romancero popular de La Montaña, Santander, 1933-1934, 104-107
Leite de Vasconcellos, J.,  Romanceiro portugues, 2 vols., Coimbra, 1958-1960