מה בספרייה > ביקור בספרייה > שעות פתיחה בפסח תשע"ב

שעות פתיחה בפסח תשע"ב

בערב פסח תשע"ב, י"ד בניסן, 6 באפריל, הספרייה סגורה.
בפסח תשע"ב, בימים ט"ו-י"ז בניסן , 9-7 באפריל ובימים כ'-כ"א בניסן, 13-12 באפריל, הספרייה סגורה.
הספרייה תיפתח לציבור בחול המועד פסח, בימים שלישי ורביעי,
י"ח -י"ט בניסן, 11-10 אפריל,  כלהלן:
  
אולמות הקריאה: יהדות, מזרח, כללי  ושירותי היעץ יפעלו בין השעות 9:00 עד 16:00.
ניתן יהיה להזמין ספרים מן המחסן עד לשעה 15:30.

יתר אולמות הקריאה יהיו סגורים. 
שירותי ההשאלה וההשאלה הבין-ספרייתית לא יפעלו.
שירותי הצילום יפעלו בשירות עצמי בלבד.
לא ניתן יהיה לבצע תשלומים במחלקת הכספים.
המזנון יהיה סגור.

 

בימים אלה ובשאר ימי חול המועד תתקיימנה עבודות שיפוץ ותחזוקה בבנין ובאולמות הקריאה.