דף הבית

דף הבית
​​​ארכיון התקשרויות
פניה לקבלת הצעות מחיר מיום 1.6.2017
מפורסמת בזאת פניה לקבלת הצעות מחיר לשירותי ייעוץ, ניהול, תפעול ופרסום פעילות במדיה החברתית. לפתיחת הקובץ לחצו  כאן.


 

הודעה בדבר פרסום מענה לשאלות הבהרה מיום 29.12.16
מפורסם בזאת קובץ הבהרות. לפתיחת הקובץ לחצו  כאן.

​​פניה לקבלת מידע בנושא שירותי ייעוץ, ניהול, תפעול ופרסום פעילות במדיה החברתית (עדכון מיום 15.12.2016)

מפורסם בזאת קובץ הפניה לקבלת שירותי ייעוץ, ניהול, תפעול ופרסום פעילות במדיה החברתית. לפתיחת הקובץ לחצו  כאן.