מה בספרייה > התקשרויות > ארכיון התקשרויות > בקשה לקבלת מידע בנושא פלטפורמה להעשרת חומרי אודיו ווידאו והנגשתם

בקשה לקבלת מידע בנושא פלטפורמה להעשרת חומרי אודיו ווידאו והנגשתם

פנייה לקבלת מידע בנושא פלטפורמה להעשרת חומרי אודיו ווידאו והנגשתם

הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ) (להלן "הספרייה") מבקשת בזאת לקבל מידע מחברות שהינן יצרנים/משווקים/מטמיעים של מערכת המשמשת  לניהול, העשרה, הנגשה של חומרים אודיו-ויזואליים (להלן "המידע") והכל כמפורט במסמך הבקשה לקבלת מידע המפורסם באתר הספרייה  (nli.org.il) תחת התגית "התקשרויות". 
 
מציעים שיש להם שאלות/הבהרות בקשר להליך זה, רשאים לפנות בכתב לכתובת Contract.committee@nli.org.il עד לתאריך 1.5.2014.
 
המציעים מתבקשים להגיש את תשובותיהם בפורמט PDF לכתובת Contract.committee@nli.org.il עד לתאריך 30.5.2014.


אין לראות בפרסום פנייה למידע או במידע שיתקבל בגינה משום התחייבות כלשהי של הספרייה  כלפי הפונים או כלפי אדם או גוף כלשהו  ואין עליה שום מגבלות או איסורים לגבי המשך תהליך מו"מ ו/או ההתקשרות בנושא זה או בכלל
                 
                                                                               הספרייה הלאומית (חל"צ) בע"מ

הודעות ההתקשרות

בקשה לקבלת מידע בנושא פלטפורמה להעשרת חומרי אודיו ווידאו והנגשתם (14.4.2014)

לפתיחת הקובץ לחצו כאן