הספריות המשתתפות בהסכם

 הספריות בארץ המשתתפות בהסכם שירות אספקת עותקים

·         אוניברסיטת בן גוריון, ספריית ארן

·         אוניברסיטת בר אילן, הספרייה

·         אוניברסיטת חיפה, הספרייה המרכזית

·         אוניברסיטת תל אביב, הספרייה המרכזית

·         אוניברסיטת תל אביב, ספרייה למדעי החברה ולניהול

·         אוניברסיטת תל אביב, ספרייה למדעי החיים ולרפואה

·         אוניברסיטת תל אביב, ספרייה למדעים מדויקים והנדסה

·         אוניברסיטת תל אביב, הספרייה למשפטים

·         האוניברסיטה העברית, ספריית הפקולטה לחקלאות

·         האוניברסיטה העברית, הספרייה הרפואית הלאומית, עין כרם

·         האוניברסיטה העברית, ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד

·         האוניברסיטה העברית, הספרייה לחינוך ועבודה סוציאלית

·         האוניברסיטה העברית, ספריית הפקולטה למשפטים

·         טכניון, הספרייה

·         מכון ויצמן, הספרייה

·         ספרייה רפואית, בית החולים סורוקה

·         מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, הספרייה​