מה בספרייה > שירותי הספרייה > בירור מצב זכויות יוצרים > בקשה לבירור מצב זכויות היוצרים והרשאות השימוש

בקשה לבירור מצב זכויות היוצרים והרשאות השימוש

במפה, כרזה, כתובה, תמונה, תצלום, הקלטת קול, תווים, סרט ועוד.


טופס זה אינו מיועד לספרים, כתבי עת, כתבי יד ומסמכים מארכיונים.​

 

* שדות חובה

 

פרטי הפונה:

2. פרטי הבקשה

אם חסר לכם המידע הנדרש על הפריט, פנו למחלקת הייעוץ וההדרכה.

סמן לדריסת הקובץ במידת הצורך


לתשומת לבך, אם לא מולאו כל שדות החובה, הטופס לא יישלח

מידע נוסף:

שירות בירור מצב הפריטים ניתן חינם עבור עד עשרה פריטים ביום. על בירור ההרשאות של יותר מעשרה פריטים הספרייה גובה תשלום של 15 ₪ לפריט.

 

הספרייה הלאומית משקיעה מאמצים רבים בבירור מצב זכויות היוצרים והרשאות השימוש בפריטי האוסף שלה ומספקת את המידע על פי הנתונים העומדים לרשותה. עם זאת, המידע המסופק על ידי הספרייה הלאומית אודות מצב הזכויות בפריט אינו מהווה ייעוץ משפטי, והשימוש בפריטים הינו באחריות הבלעדית של המשתמשים. המשתמשים לא יהיו רשאים להעלות טענה כלשהי כלפי הספרייה הלאומית או מי מעובדיה או מי מטעמה בגין נזקים אשר נגרמו להם עקב הסתמכות על המידע שסופק.