מה בספרייה > שירותי הספרייה > הזמנת פריטים נדירים > הנחיות לעיון בכתבי יד, ספרים נדירים וחומר ארכיוני

הנחיות לעיון בכתבי יד, ספרים נדירים וחומר ארכיוני

• יש לצמצם למינימום את המגע בפריט.
• על הידיים להיות נקיות ויבשות לפני כל מגע בפריט.
• אין להחזיק דברי מזון או שתייה בקרבת הפריט, כולל בקבוקי מים סגורים.
• אין לגרום לקרע או לקפל בנייר.
• אין להצמיד לחומר סימניות, מהדקים או כל גוף זר אחר.
• אין למחוק כיתוב או סימנים כלשהם / לרשום הערות על הפריט המקורי. 
• אין לגעת ואין לשפשף את הדיו / את האיורים. ניתן לדפדף בעדינות בקצוות הדפים.
• רשימות ניתן לעשות על גבי נייר שיונח על השולחן, תוך שימוש בעיפרון בלבד.
• אין להחזיק בעטים / בטושים בקרבת מקום.
• יש להשתמש תמיד בתמיכה (יתקבלו מהספרן האחראי) להנחת הספר.
• יש לפתוח את הספר בזווית הטבעית לו, בלי ללחוץ על פתיחתו.
• כשצריך להחזיק את הדף במצב פתוח, יש להשתמש רק במשקולות שניתנו לך, ללא אביזרי עזר (ניתן לבקש עוד משקולות בהתאם לצורך).
• כשפותחים ניירות מקופלים כגון איורים או מפות, יש לקפל אותם בחזרה באותה הצורה שבה הם היו מקופלים.
• אין לעזוב את הפריט ללא השגחה בלי ליידע את הספרנים.
• ניתן לעיין בתצלומים תוך שימוש בכפפות בלבד (יסופקו ע"י הספרן).

הקורא יישא באחריות על כל נזק שייגרם לפריט בשל אי הקפדה על הנחיות אלו. חלק מהפריטים מצולמים לפני העברתם לעיון.