מה בספרייה > שירותי הספרייה > צילום וסריקה > שיפורים בשירותי הצילום

שיפורים בשירותי הצילום

 שיפורים ושינויים בשירותי הצילום בספרייה:

  •   רוב מכונות הצילום עוברות למרכז הצילום באזור החדש הצמוד לאולם קריאה 
      יהדות/מזרח, וישמשו את באי אולמות הקריאה. 
      ניתן להשתמש במכונות הפזורות ברחבי הבנין

  •   מכונת צילום אחת הוצבה בחלל הכניסה לספרייה, במרחב ההשאלה והיעץ
      (תשלום בכרטיס אשראי או כרטיס חיוב)

  •   מכונת צילום נוספת הוצבה באולם הקריאה הכללי 
      (תשלום בכרטיס אשראי או כרטיס חיוב)

  •   מכונת צילום אחת תישאר במיקומה הנוכחי בקומת הקרקע התחתונה 
      (תשלום במטבעות בלבד)

  •   שירותי סריקה ממכונות הצילום ישולבו בשבועות הקרובים

  •   המקראה הדיגיטלית תועבר מאולם הקריאה הכללי אל מרכז הצילום ואליה תתוסף 
      מקראה דיגיטלית נוספת

  •   מכשיר להנפקת כרטיסי צילום הועבר למרכז הצילום החדש

  •   בשבועות הקרובים, תשלומים במזומן יתבצעו במחלקת הכספים בחדר 15, 
      קומת קרקע תחתונה
 
בתקופת המעבר יחולו שיבושים בשירות. נשתדל לצמצמם למינימום ההכרחי
אנו מודים לכם מראש על סבלנותכם.