מה בספרייה > שירותי הספרייה > מחירון שירותים > מסלול מהיר לאספקת עותקים

מסלול מהיר לאספקת עותקים

תנאי המסלול המהיר לאספקת עותקים: 
• חלק מהפריטים כפופים לחוקי זכויות יוצרים. לאחר קבלת הבקשה, הספרייה תבדוק האם מצב זכויות היוצרים וההרשאות שלו מאפשר את סריקתו. במקרים בהם הפריט כפוף לזכויות יוצרים או להסכמים מגבילים, הספרייה תודיע על כך ללקוח, והפריט לא ייסרק.

• עלות השירות כפולה ממחיר המחירון.

• בהזמנת סריקה מתוך סליל מיקרופילם יינתן השירות להזמנה של עד 3 סלילים.

• בהזמנת סריקה מתוך כתבי עת וספרים יינתן השירות להזמנה של עד 3 פריטים.

• הספרייה תספק את העותק תוך 3 ימי עבודה סדירים של הספרייה , ובימים א'-ה'. יום עבודה יחושב לפי היום והשעה שבהם נפתחה הבקשה. לדוגמא, פנייה שנפתחה ביום א' בשעה 16:30 תסופק עד יום ד' בשעה 16:30. ספירת ימי העבודה בפניות שתפתחנה על ידי הלקוח לאחר השעה 17:00 תחל ביום למחרת בשעה 8:00. ​

יום עבודה יחושב לפי היום והשעה בהם בוצע התשלום עבור הבקשה. לדוגמא, בקשה ששולמה ביום א' בשעה 16:30 תסופק עד יום ד' בשעה 16:30. ספירת ימי העבודה בפניות שתשולמנה על ידי הלקוח לאחר השעה 17:00 תחל ביום למחרת בשעה 8:00.