מה בספרייה > שירותי הספרייה > חיפוש שורשים > קול קורא להרצאות – תשע"ה / 2015

קול קורא להרצאות – תשע"ה / 2015

קול קורא להגשת הצעות להרצאות בכנס בנושא:
 
"אמור לי היכן למדת ואומר לך מי אתה":
רישומים ממוסדות חינוך כמקור לחקר היסטוריה משפחתית

לאורך כל ההיסטוריה היהודית עמד החינוך היהודי במרכז החיים של המשפחה והקהילה. בכל קהילה ניתן למצוא מרכזים חינוכיים: גני ילדים, "חדרים", תלמודי תורה, בתי ספר, ישיבות ומוסדות להשכלה גבוהה ועוד. בקרב היהודים, החינוך הקיף אחוזים גבוהים ביותר של האוכלוסייה, בוודאי ביחס למקובל בקרב עמי העולם בתקופות קדומות. מוסדות חינוך מנהלים רישומים מסוגים שונים: רישומי כניסת תלמידים, שיבוץ לפי גילאים, גיליונות ציונים ותיקי מעקב אישיים אחר התלמיד והישגיו. הם גם מנהלים רישומים פיננסיים המשקפים את חיי המוסד ואת קשריו עם המשפחות, עם הקהילה ועם מוסדות יהודיים אחרים. ברישומים אלו חבוי מידע גנאלוגי רב המאיר על חייהם של הפרט והמשפחה.
  
במסגרת ימי העיון בחקר תולדות המשפחה שמקיימת מחלקת היעץ של הספרייה הלאומית בשיתוף העמותה למחקר גנאלוגי בישראל והעמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה, יתקיים יום עיון בספרייה הלאומית על אודות הרישומים השונים של מוסדות חינוך יהודיים בארץ ובעולם הנגישים לציבור הרחב, ועל דרכים להסתייע בהם בחקר גנאלוגי.


הכנס יתקיים ביום רביעי, כ"ט בחשון תשע"ו, 11.11.2015, בספרייה הלאומית, גבעת רם, ירושלים.


המעוניינים להרצות מוזמנים לשלוח כותרת ותקציר בן 200-100 מילים לנחום זיטר [email protected].
הצעות ניתן להגיש עד ט"ז באב תשע"ה, 31.8.2015.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 0747-336400 או 054-3270725.