מה בספרייה > התחדשות הספרייה > תחרות האדריכלים > דבר יו"ר דירקטוריון הספרייה הלאומית

דבר יו"ר דירקטוריון הספרייה הלאומית

​​אדריכלים נכבדים,


הספרייה הלאומית, אשר תחגוג בקרוב  120 שנה להיווסדה, נתונה בתהליך התחדשות מקיף. הספרייה המחודשת, הקורמת עור וגידים לנגד עינינו, תתאים למאה ה-21 על צרכיה, ערכיה, אתגריה והתפתחויותיה הטכנולוגיות. היא תאצור את התרבות הישראלית והיהודית לדורותיה ולרבדיה, תספק את מיטב השירותים העדכניים לציבור הרחב ולחוקרים, ותמלא תפקיד מרכזי בחיי התרבות והרוח של כל תושבי המדינה ושל העם היהודי בתפוצות.

הנחלה של נכסי ידע ותרבות לקהלים נרחבים ככל האפשר היא אחת ממטרותיה המרכזיות של הספרייה. לשם מימוש מטרה זו הספרייה תחתור להנגשה מֵירבית של אוצרותיה ולהפצה פעילה שלהם באמצעות פעילויות חינוכיות ותרבותיות במרחב הממשי והמקוון כאחד.


תהליך ההתחדשות, אשר הולך וצובר תאוצה, מתקדם במקביל בשני צירים. הציר הראשון נוגע להחלטה להעתיק את משכנה של הספרייה לבניין חדש אשר יאפשר נגישות מֵירבית לציבור ויתוכנן בהתאם לצרכי הספרייה כך שיוכל לשרתה על הצד הטוב ביותר. המאמצים הקשורים בציר השני מתרחשים במשכנה הנוכחי של הספרייה. במסגרתם אנו פועלים לפיתוח הארגון והאוספים הקיימים, לעדכון השירותים והתהליכים באמצעות שילוב טכנולוגיות מתקדמות ולהרחבת פעילות הספרייה בדגש על תפקידה כמרכז חינוך ותרבות לאומי. שאיפתנו היא לקדם את הספרייה ולפתחה באורח שיאפשר, מיד עם המעבר למשכן החדש, מיצוי של האפשרויות הגלומות בו ומימוש של חזון הספרייה המחודשת.


האדריכל שיתכנן את הבניין החדש ייבחר באמצעות תחרות האדריכלים הנפתחת כעת. הקדשנו מאמץ רב לכך שהתחרות תהייה הוגנת ושקופה ככל האפשר; התחרות היא פומבית, מקפידה על אנונימיות המתחרים בפני השופטים ופתוחה לכל אדריכל ישראלי. כבסיס להצעות התכנון גיבשנו פרוגרמה לבניין החדש שבה מפורטים צרכי הספרייה. העקרונות המנחים לתכנון מוצגים בפרק 2 של הפרוגרמה ולפיכך לא ידונו כאן. אולם נקודה אחת ראויה להדגשה: מבחינת הספרייה, הבניין החדש אינו מטרה כשלעצמו, אלא אמצעי למימוש מטרותיה ומילוי תפקידיה כמוסד מורשת לאומי מרכזי. האתגר הניצב בפניכם, האדריכלים, הוא גדול: לתכנן מבנה שיהיה - בכללו ובמגוון פרטיו - פונקציונאלי ויפה בו בעת.


ספרייה לאומית מעולה האוצרת בנאמנות את נכסי התרבות והרוח ופועלת להנחלתם אינה רק סימן לחברה נאורה, אלא גם תנאי הכרחי להמשך קיומה ולהתפתחותה של חברה כזו. באמצעות חתירה להנגשה של תכנים רבים ככל האפשר ופעילויות חינוך ותרבות מגוונות ניתן יהיה להגיע לאוכלוסיות רחבות. אנו מקווים שכך נוכל להשפיע על סדר היום התרבותי של המדינה. שאיפתנו אינה רק לפנות אל שכבות משכילות חוץ-אקדמאיות אלא גם לתרום באורח משמעותי לפיתוחן של כאלה: להרחיב את אופקי הציבור, לעודדו להכיר תרבויות אחרות ומגוון רעיונות וגישות ולהעמיק את הידע בתחומי העניין שלו על בסיס מקורות מידע מובחרים. הצלחה בהגשמת אלה תשרת צורך לאומי מהותי שמדינת ישראל משוועת לו.


אנו מאחלים הצלחה רבה לכל המשתתפים בתחרות. פתוחה בפניכם ההזדמנות לתרום רבות, באמצעות תכנון הבניין, לקידום המטרות והערכים שעליהם מושתת חזון הספרייה המחודשת. קראו דרור לדמיונכם וליצירתיות שלכם ושאו ברכה בעבודתכם!

  

דוד בלומברג

יו"ר דירקטוריון הספרייה
ירושלים, כסלו תשע"ב, דצמבר 2011