עדכונים

 • הושלם הרכב ועדת השיפוט לשלב ב' של התחרות12.08.2012
  הושלם הרכב ועדת השיפוט לשלב ב' של התחרות

  הרכב ועדת השיפוט לשלב ב' של התחרות:
  אדריכלים: פרופ' לואיס פרננדז-גליאנו (יו"ר), פרופ' רפאל מוניאו, קרייג דייקרס, פרופ' אלינער קומיסר-ברזקי, גבי שוורץ.
  נציגי יד הנדיב: לורד רוטשילד, גב' ביאטריס רוזנברג דה רוטשילד. נציגי הספרייה הלאומית: דוד בלומברג, אהרון אברמוביץ.

 • עדכון מוזמני שלב ב'19.06.2012
  עדכון מוזמני שלב ב'

  במוזמנים הבינלאומיים, האדריכל קן יאנג (בריטניה), הוזמן להשתתף בשלב השני של תחרות האדריכלים בעקבות פרישתו של פיטר בוהלין.

 • מתן תוקף לתכנית המתאר המקומית של מגרש הספרייה הלאומית03.05.2012
  מתן תוקף לתכנית המתאר המקומית של מגרש הספרייה הלאומית

  התקבל אישור הוועדה המחוזית ירושלים למתן תוקף לתכנית המתאר המקומית של מגרש הספרייה הלאומית (מס. 15050). התכנית מאפשרת בניית מבנה ציבור על המגרש (שינוי ייעוד) וקובעת את קווי הבניין ואת גובהו.

 • נבחרו ארבעה אדריכלים שיעלו לשלב השני01.05.2012
  נבחרו ארבעה אדריכלים שיעלו לשלב השני

  הסתיים השלב הראשון של תחרות האדריכלים של הספרייה הלאומית. נבחרו ארבעה אדריכלים ישראליים שימשיכו לשלב השני. ארבעה אדריכלים נוספים צוינו לשבח.

 • עדכון בנוגע לוועדת השיפוט18.04.2012
  עדכון בנוגע לוועדת השיפוט

  ועדת השיפוט של שלב א' של התחרות תתכנס בהרכב של ארבעה שופטים – פרופ' פרננדז-גליאנו (יו"ר), פרופ' מוניאו, פרופ' ברזקי ואדריכל שוורץ. פרופ' פוקסס הודיע שלא יוכל להשתתף בשיפוט בשלב א' כתוצאה מסיבות בלתי צפויות מראש.

 • הגשת הצעות16.04.2012
  הגשת הצעות

  מועד ההגשה חל היום וניתן להגיש את ההצעות עד ולא יאוחר מהשעה 19:00. במקרה של קושי במציאת משרדי החברה לבניין הספרייה הלאומית שבבנייני האומה, ובמקרה זה בלבד, ניתן להתקשר למס' טל נייד (המס' הוסר) כדי לקבל הנחיות הגעה.

 • הבהרה לגבי קובץ DWG "שובל לשילוב בגיליונות ההגשה – עדכון 1"09.04.2012
  הבהרה לגבי קובץ DWG "שובל לשילוב בגיליונות ההגשה – עדכון 1"

  הבהרה לגבי קובץ DWG "שובל לשילוב בגיליונות ההגשה – עדכון 1" הנמצא בעמוד מסמכי התחרות. לעיתים בעת הורדת קובץ השובל המעודכן, נותרת במרכזו הפניה לקובץ תמונת לוגו אשר אין בו צורך. במקרים אלה ניתן למחוק את ההפניה. ראו דוגמת השובל כפי שמופיעה בנספח ג' – הנחיות הגשה נוסח מיום 6.3.2012, עדכון מס' 1, סעיף 17 – תרשים מס' 1.

 • תזכורת לאדריכלים המשתתפים בשלב א' של התחרות03.04.2012
  תזכורת לאדריכלים המשתתפים בשלב א' של התחרות

  מועד ההגשה הוא יום שני ה-16.4.2012 בין השעות 9:00 ל-19:00 ב'מתחם הדרים' במרכז הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה, שד' זלמן שז"ר 1, ירושלים.
  יש לקרוא בעיון את נספח ג' – עדכון מס' 1 – הנחיות להגשת התכנון המוצע שלב א' של התחרות, נוסח מיום 6.3.2012 ולעקוב אחר ההוראות וההנחיות המפורטות בו.
  להזכירכם, שלב א' פתוח לאדריכלים ישראליים בלבד. אדריכל ישראלי הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל (שהינו מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952), הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל והינו בעל רישיון תקף למועד הגשת ההצעה לעסוק באדריכלות בישראל ובעל משרד אדריכלים פעיל בישראל.
  יודגש כי אין לסמן כל סימן זיהוי מעבר למדבקות הזיהוי (מדבקות הבר קוד שסופקו לכם בערכת התחרות) על גבי אף אחד מהמסמכים והחומרים שאתם כוללים בהגשה. המקום היחיד בו יהיו פרטים מזהים של המציע הוא בטופס ההשתתפות (נספח ב') או בטופס ההשתתפות למספר משתתפים (נספח ב/1), לפי העניין, ובעקרונות הסכם האדריכל אשר יוכנסו אך ורק למעטפת ההשתתפות שתישמר חתומה אצל הנאמן. כל יתר החומרים שיוגשו, כולל הדפים הכוללים את התיאור המילולי, הגיליונות הכוללים את התכנון המוצע, התקליטור, המעטפות, הן מעטפת ההשתתפות והן מעטפת ההגשה והן החבילה הארוזה לא יכללו פרטי זיהוי כלשהם על מנת לשמור על האנונימיות של התחרות.
  להזכירכם, יש להצטייד גם בטופס ההגשה הכלול בערכת התחרות ולהגיע עמו בעת מסירת ההצעה. לתשומת לבכם, השדות 'החומר נמסר על ידי', 'ת.ז.' וכן 'חתימת מגיש החומר' נועדו אך ורק למקרה בו ההגשה מתבצעת על ידי שליח. במקרה ואדריכל מגיש את הצעתו באופן אישי, הרי שעל מנת לשמור על אנונימיות הוא מתבקש לא למלא את שם המגיש ופרטיו שבטופס ולא לחתום על הטופס! כמו כן הטופס לא יצולם על ידי המזמין.

  אין בתזכורת לעיל כדי להחליף את ההוראות המפורטות לגבי הגשת ההצעה, כפי שבאו לידי ביטוי במסמכי התחרות כפי שעודכנו במסגרת אתר האינטרנט של התחרות ולרבות במסמכים המעודכנים להורדה מאתר האינטרנט ובשאלות ובתשובות.

 • עדכון דרישות הגשה ומסמכים נוספים להורדה07.03.2012
  עדכון דרישות הגשה ומסמכים נוספים להורדה

  עדכון מס' 1 לתקנון, מתאריך 6.3.2012, זמין להורדה באתר האינטרנט בעמוד 'מסמכי התחרות'. העדכון כולל:
  1. טופס דרישות הגשה (נספח ג' לתקנון)
  2. טופס השתתפות למספר משתתפים (נספח ב'/1לתקנון)
  3. שובל לגיליונות ההגשה
  4. קבצי מדידה X-Y-Z

 • סיורי אדריכלים בבניין הספרייה הלאומית התקיימו ב-14-15.2.201216.02.2012
  סיורי אדריכלים בבניין הספרייה הלאומית התקיימו ב-14-15.2.2012

  ההרשמה לסיורים נסגרה

 • חברי ועדת השיפוט ודחיית מועד הגשה13.02.2012
  חברי ועדת השיפוט ודחיית מועד הגשה

  הודעה לעיתונות בנושא חברי ועדת השיפוט ודחיית מועד הגשה

 • סיור בבניין הספרייה הלאומית09.02.2012
  סיור בבניין הספרייה הלאומית

  בעקבות בקשת מספר אדריכלים, הספרייה הלאומית תקיים סיור מודרך במשכנה הנוכחי. הסיור יתקיים בשבוע הקרוב ויכלול הצגת מפעל התחדשות הספרייה וכן סיור בבניין, גם באזורים שאינם פתוחים דרך קבע לציבור. אדריכלים המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בהקדם כדי שנוכל להיערך בהתאם. מספר המשתתפים בסיור מוגבל. סיורים נוספים ייקבעו בהתאם לדרישה. להרשמה, ניתן להתקשר לחני פרבר בטלפון 02-658-6336 או לשלוח מייל ל: [email protected] עם הפרטים הבאים: שם (פרטי ומשפחה), שם המשרד, טלפון, כתובת מייל, מס. משתתפים מהמשרד. הודעה בדבר מועד הסיור תישלח לנרשמים.

 • סיורי אדריכלים התקיימו ב-7-8.2.201208.02.2012
  סיורי אדריכלים התקיימו ב-7-8.2.2012

  ההרשמה לסיורים נסגרה

 • סיור(י) אדריכלים (רשות) - הרשמה29.01.2012
  סיור(י) אדריכלים (רשות) - הרשמה

  לצורך ארגון סיור(י) האדריכלים והיערכות לקראתו(ם), אדריכלים המעוניינים להשתתף בסיור מתבקשים להירשם בהקדם. להרשמה, ניתן להתקשר לטל: 02-658-6336 או לשלוח מייל ל: [email protected] עם הפרטים הבאים: שם (פרטי ומשפחה), שם המשרד, טלפון, כתובת מייל, מס. משתתפים מהמשרד. הודעה בדבר שעת הסיור ומקום ההתכנסות תועבר לנרשמים.

 • שלב ראשון של תחרות האדריכלים פתוח17.01.2012
  שלב ראשון של תחרות האדריכלים פתוח

  החל מ-17.1.2012 אפשר להזמין את ערכת התחרות באתר. מועד אחרון להזמנת ערכה: 16.2.2012. הצעות יש להגיש ב-25-26.3.2012.