מה בספרייה > התחדשות הספרייה > תחרות האדריכלים

תחרות האדריכלים

  אודות התחרות

תחרות האדריכלים לבחירת האדריכל אשר יתכנן משכן חדש לספרייה הלאומית פתוחה. השלב הראשון בתחרות בת שני השלבים הינו אנונימי ופתוח לאדריכלים ישראליים בעלי רישיון תקף בישראל.
 
אדריכלים מוזמנים לצפות ולהוריד מסמכים עיקריים של התחרות בעמוד 'מסמכי התחרות'. המועד האחרון להזמנת ערכות היה ה-15.3.2012. לאחר מועד זה לא ניתן להזמין ערכות.
 
בסיום השלב הראשון ייבחרו עד ארבעה אדריכלים, ואלה יעלו לשלב השני, גם הוא אנונימי. בנוסף, ועדת השיפוט רשאית להעניק עד ארבעה ציונים לשבח. בשלב השני ישתתפו ארבעת הנבחרים וכן עד שמונה אדריכלים מוזמנים – עד ארבעה ישראלים ועד ארבעה בינלאומיים. המשתתפים בשלב השני יהיו זכאים להשתתפות בהוצאות הכנת הצעה ומודל.