פרסומים

03/01/2010​ חוק הספרייה הלאומית, התשס"ח 2007
מצורף חוק הספרייה הלאומית, שעבר בכנסת ביום י"ט בכסלו התשס"ח, 29 בנובמבר 2007.​
 ​ קובץ pdf להורדה
02/01/2010 דו"ח הועדה לשינוי מעמד הספרייה הלאומית
דו"ח הועדה לשינוי מעמד הספרייה הלאומית בראשותו של פרופ. יצחק זמיר​
 ​ קובץ pdf להורדה
01/01/2010 דו"ח ועדת הבדיקה הבינלאומית
דו"ח ועדת הבדיקה הבינלאומית בנושא הספרייה הלאומית​
 ​ קובץ pdf להורדה