תודות

 קרדיטים לתורמי התצלומים והתמונות לאתר:

 

• ​ ששון תירם - צילום טקס פרטס רוטשילד​
• ​​ אמיתי כץ - תמונת בניין הספרייה הלאומית בגבעת רם​