מה בספרייה > קול קורא למחזור ה'

קול קורא למחזור ה'

תכנית "פרדס" 

התכנית בתמיכת יקותיאל יהודה ופעסל לאה רוהר
The Pardes program is made possible with the generous support of Pamela and George Rohr


תכנית פרדס מבקשת לחזק את הקשר בין היצירה הישראלית ובין האוצרות הקיימים בספרייה. בכל שנה נבחרים ארבעה סופרים צעירים ומבטיחים הזוכים למלגה חודשית, כדי לסייע להם להשלים יצירה ספרותית חדשה.   
הסופרים הצעירים לוקחים חלק ביום לימוד והעשרה משותף, מדי שבוע ביום רביעי בספרייה.


 

ההרשמה נסגרה


על התכנית

בפרויקט "פרדס" ייבחרו ארבעה סופרים צעירים, אשר כבר פרסמו ספר אחד בהוצאה לאור בישראל, אך טרם פרסמו ספר שני. ארבעת הסופרים ישתתפו בתכנית שתתקיים במשכן הספרייה הלאומית בירושלים. הסופרים ישהו בספרייה הלאומית במשך 8 חודשים כדי לכתוב וליצור שיח עם חבריהם לתכנית, עם אנשי תוכן בספרייה הלאומית ועם ציבור הקוראים.
 
התכנית מיועדת לסופרים העונים על מספר קריטריונים:

1. הסופר הוציא ספר אחד בהוצאה לאור מוכרת בישראל בחמש השנים הקודמות לתקופת התכנית, וטרם הוציא לאור ספר שני.
 
2. הסופר פנוי להשתתף בתכנית ומתחייב לשהות בספרייה הלאומית בירושלים יומיים בשבוע (ביום רביעי וביום נוסף לבחירתו), במהלך תקופת התכנית.
 
3. הסופר מוכן להשתתף בפעילויות תרבות והעשרה שונות מהלך תקופת התכנית עם עמיתיו לתכנית ואנשי ספר מגוונים בהיקף ובמועדים שיקבעו ע"י הספרייה הלאומית.
 
4. הסופר ישתתף באחת מתכניות התרבות של הספרייה הלאומית במהלך תקופת התכנית.
 
הסופרים שייבחרו לתכנית "פרדס" ייהנו מן ההטבות הבאות:
 
מלגה חודשית על סך 4,000 ₪, במהלך תקופת התכנית.
נוסף על המלגה, הסופרים יהיו זכאים ללינה בירושלים על חשבון הספרייה הלאומית, אחת לשבוע, במקום שהספרייה תבחר.

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 5 בינואר 2019​

פתיחת התכנית: 1 במאי 2019
 

אופן הגשת מועמדות

1.  מילוי טופס המועמדות המקוון.

2. משלוח חמישה עותקים של הספר ע"י ההוצאה בה ראה אור לכתובת:

אפרת וקסמן, אגף התרבות, הספרייה הלאומית קריית אדמונד י. ספרא, האוניברסיטה העברית, גבעת רם, ת.ד. 39105, ירושלים 9139002 .

                                    
הספרייה הלאומית תבחר את ארבעת הסופרים לתכנית "פרדס". הסופרים הנבחרים יתחייבו לקחת חלק בכל מרכיביה של התכנית ולעמוד בתנאים המפורטים בתקנון.​