בין שירה למדע

 יצירתו של אבנר טריינין

לרגל העברת ארכיונו האישי של פרופ' אבנר טריינין
לאוספי הספרייה הלאומית


ד"ר חזי עמיאור, הספרייה הלאומית
פרופ' אבנר טריינין בספרייה הלאומית


שלמה וינר
מאוקלידום עד פרקי אבות


רבקה שכטר, צבי עצמון, הילה קנובלר
חוקי הטבע בשירתו של אבנר טריינין


סרט: חיים באר מסייר בירושלים בעקבות שיריו של אבנר טריינין


רות קרטון-בלום
הנוסחאות המופלאות של האבסורד


אהרון אפלפלד
נופים ודמויות בשירתו של אבנר טריינין


עוזי שביט
מאזובי קיר עד הבולענים – ריתמוס ומשמעות בשירת אבנר טריינין


נגינה – מולה סייביץ, חיים קנובלר

הערב ילווה בפריטים מארכיון טריינין

האירוע יתקיים ביום שני, ו' בחשוון תשע"ג
22 באוקטובר 2012, בשעה 20:00
בספרייה הלאומית, קריית אדמונד י. ספרא
האוניברסיטה העברית, גבעת רם, ירושלים

התכנסות וכיבוד קל ב-19:30

הכניסה ללא תשלום. מספר המקומות מוגבל.