מה בספרייה > עותקי חובה > חוק הספרים

חוק הספרים

חובת מסירה וציון הפרטים

החוק מחייב כל מי שהוציא לאור פרסום כלשהו בישראל למסור חינם לספרייה הלאומית שני עותקים ממנו בתוך חודש מיום הוצאתו. החוק חל על פרסומי דפוס (ספרים, עיתונים או דברי דפוס אחרים) ופרסומים שאינם מודפסים על נייר (תקליטורים, קלטות צפייה ושמע). 

 פרסומים שהחוק מחייב את מסירתם

 • ·         פרסומים שיצאו לאור ב-50 עותקים ומעלה.חוק הספרים
  ·         פרסומים הנמכרים או מופצים לציבור בחינם.
 • ·        פרסומים בכל גודל, בכל שפה ובכל פורמט.
  • ·        פרסומים המופצים בכל מדיום קיים או עתידי: ספרים, כתבי עת, עיתונים, חוברות, אוספי תמונות, תווים, שרטוטים, צילומים, מפות, קלטות צפייה ושמע, תקליטורים, דיסקטים, פילמים, מיקרופילמים, שקופיות ועוד.

  • בנוסף, החוק מחייב למסור גם:

   • ·          כל מהדורה חדשה השונה שינוי כלשהו מקודמותיה בתוכן או בצורה: בין שהשינוי בגוף הפרסום; בין בעמוד השער, כגון מו"ל, תאריך או סדרה שונים מאלה שבמהדורה קודמת; ובין במבנה הפיזי, כגון סוג כריכה, גודל או מדיום שונים.
   • ·         עדכון או גרסה חדשה של מאגר מידע.
    ·         הדפסה חדשה שאין בה כל שינוי, אם עברו למעלה מ-20 שנה מפרסום ההדפסה הקודמת.
    ·         תרגום או עיבוד של פרסום קודם.
    ·         סרט עם דיבוב חדש.
    ·      פרסום היוצא לאור במהדורה אלקטרונית
   •  
   •  

   פרסומים שאין חובה למוסרם

    ·         רשימות מחירים, קטלוגים מסחריים וחומר פרסומי.
   •  ·         פרסום שנמסר רק לקבוצה סגורה כגון חוג מכרים או קרובי משפחה. אם מאוחר יותר יופץ הפרסום לציבור הרחב, תחול החובה עליו.

   על אודות חוק הספרים

   אחריות למילוי החוק

   חובת המסירה חלה על המוציא לאור בין אם הוא גוף מסחרי, מוסד ציבורי או אדם פרטי. אם למוציא לאור או למפיק אין כתובת בישראל, חובת המסירה עוברת אל המדפיס, ואחריו אל בעל זכויות היוצרים – אם יש להם כתובת בישראל.

    

   אכיפה

    אי מסירת עותקים מהווה עבירה פלילית. החוק מטיל קנס על מי שאינו מוסר עותקים כנדרש.

     

     

    מקור

      הדברים הרשומים לעיל נכתבו לצורך הסברה לציבור. הנוסח המדוייק של החוק מופיע בספר חוקים 1767, עמ' 82-80 תשס"א. או: חוק הספריה הלאומית, התשס"ח-2007, וגם: חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א-2000.

       

      כמו כן, ניתן למצוא אותו באתר האינטרנט של הכנסת.

       

       

      מטרת החוק

         בספרייה הלאומית שוכן האוסף הלאומי של פרסומים שיצאו לאור בישראל. לאוסף זה ערך חברתי, היסטורי ואקדמי. הספרייה הלאומית מאפשרת לכל דורש לעיין בפרסומים לפי עקרון השוויון בגישה למידע במדינת ישראל. סטודנטים, מורים וחוקרים מן הארץ ומן העולם מסתמכים על אוסף הספרייה הלאומית בלימודיהם ובעבודתם. הספרייה הלאומית משמרת את הפרסומים לדורות הבאים כתיעוד של התרבות הישראלית הכתובה, ודואגת לכך שיהיו זמינים לציבור גם שנים רבות אחרי שאזלו מן השוק.

           
         •  

         ייעוד העותקים

              • הפרסומים נרשמים במרחב ובכלים ביבליוגרפיים אחרים.

               עותק אחד מכל פרסום ניתן לעיון באולמות הקריאה של הספרייה הלאומית, והעותק האחר נשמר כגיבוי.

              • חלק מן הפרסומים, כגון עיתונים יומיים, נשמרים בהעתקי צילום (בדרך כלל מיקרופילם), והספרייה מאפשרת לציבור לעיין בהם באמצעות מִכשור מתאים. עותקי החובה אינם ניתנים להשאלה.


              •  

               תועלת למו"לים ולמחברים

              • מו"ל המוסר את פרסומיו על פי החוק נרשם במאגר מו"לים ישראלים הממפה את פעילותם של המו"לים בישראל בהווה ובעבר ומשמש מקור מידע שימושי, בין השאר, לאיתור בעלי זכויות יוצרים ופרטי המו"ל.
              •  
                

               פרסום הנמסר לספרייה הלאומית זוכה לחשיפה מירבית לקהל של קוראים ורוכשים פוטנציאליים.

              •  
              • הפרסומים הנמסרים נרשמים במרחב ובביבליוגרפיה הלאומית של ישראל – קרית ספר, ואלה מתעדכנים באופן שוטף. חלק מהמאמרים בכתבי העת הנמסרים נרשמים במאגר המידע הממוחשב רשימת מאמרים במדעי היהדות (רמב"י). ספרנים בארץ ובחו"ל נעזרים בכלים אלה לבחירה ורכישה של פרסומים הדרושים להם.

              •  
         • עותק אחד לפחות מכל פרסום נשמר לדורות, גם אחרי שאזל ממחסני המו"ל, ויכול לשמש להפקת הדפסה או מהדורה חדשה.

          
 

עותקי חובה נוספים

 

ארכיון המדינה
חוק הספרים מחייב למסור לארכיון המדינה עותק אחד מכל פרסום שיתבקש על ידי הארכיון.
מען למשלוח:
ארכיון המדינה, משרד ראש הממשלה, הקריה ירושלים 91919. טל': 02-5680606.
 
  
ספריית הכנסת
החוק מחייב לשלוח לספריית הכנסת עותק אחד מכל ספר או עיתון הנחוץ לעבודתה של הכנסת, על פי רשימת נושאים שערך יושב ראש הכנסת. ספריית הכנסת משלמת עבור הפרסומים 25% ממחירם, ואת עלות המשלוח בדואר רשום.
מען למשלוח:
ספריית הכנסת, הממונה על עותקי חובה, בניין הכנסת, הקריה, ירושלים 91950. טל': 02-6753333.