מה בספרייה > מדור עותקי חובה

מדור עותקי חובה

מסירת עותקי חובה לספרייה הלאומית

לאחר קום המדינה נחקק חוק המחייב כל מי שהוציא לאור פרסום בישראל למסור חינם לספרייה הלאומית שני עותקים של הפרסום בתוך חודש מיום הופעתו: "חוק הספרים – חובת מסירה וציון הפרטים" (התשס"א-2000). בכך הפך בית הספרים לספרייה לאומית האוספת פרסומים מכל מגזרי החברה הישראלית. 

אוסף ישראל – כל היוצא לאור בישראל

הספרייה הלאומית מקבלת את הפרסומים הנמסרים במסגרת החוק ללא הבדל שפה, מדיום, נושא, או איכות, ואינה מפעילה עליהם כל שיפוט ערכי או אידאולוגי. בנוסף, העובדה שהספרייה מקבלת את הספרים ואינה רוכשת אותם, מנטרלת אילוצים כספיים שהיו עלולים להכתיב בחירת כותרים מסוימים ופסילתם של אחרים. וכך, העובדה שהמו"לים שולחים את פרסומיהם חינם מבטיחה את עקרון חופש הביטוי בספרייה ומונעת צנזורה.
 

שימור לדורות הבאים

הספרייה משמרת את הפרסומים לדורות הבאים כתיעוד של התרבות הישראלית הכתובה, וערבה לכך שהם יהיו זמינים לציבור גם שנים רבות אחרי שאזלו מן השוק. האוסף פתוח לעיון לכל דורש, על פי עקרון השוויון בגישה למידע במדינת ישראל.
 
אוסף ישראל - כל היוצא לאור בישראל
אוסף ישראל - כל היוצא לאור בישראל
אם הוצאתם לאור ספר או חוברת, סרט או דיסק באופן מסחרי או פרטי, אנא דאגו לשלוח שני עותקי חובה לספרייה הלאומית. בכך תתרמו להשלמת אוסף ישראל ותבטיחו את שימור יצירתכם.
For more information