מה בספרייה > עבר, הווה, עתיד > עבר > חוקים ומסמכים > מסירת עודפי ספרים על ידי הספרייה הלאומית

מסירת עודפי ספרים על ידי הספרייה הלאומית

במהלך שנת 2011 קיימה הספרייה הלאומית שני אירועים של מסירת עודפי ספרים שהתקבלו בתרומה ושלאחר תהליך של בחירה הוחלט להימנע מקליטתם לאוספי הספרייה.

 
יו"ר דירקטוריון הספרייה, מר דוד בלומברג, מינה צוות דירקטוריוני לבחינת מדיניות הספרייה בנוגע לטיפול בעודפי ספרים. המלצות הצוות הוגשו ונידונו בדירקטוריון הספרייה. בהתאם להחלטת הדירקטוריון הציבור מוזמן לעיין בדו"ח המופיע בהמשך ולהגיב עליו  בכתובת:

Milka.Levy-Rubin@nli.org.il את התגובות ניתן לשלוח עד תאריך 15.11.11