עבר

התביעה להקמת בית ספרים מרכזי בירושלים ביטאה את אווירת ההתעוררות הלאומית בראשית תקופת הציונות. היא עוררה הדים רבים והייתה הניצן הראשון לקראת הקמתו של בית הספרים הלאומי.

קול קורא להקמת בית ספרים
(מתוך "קול קורא", רבי יהושע השיל לוין מוולוזין, כתב העת "חבצלת", 1872)

קול קורא להקמת בית ספרים, כתב העת "חבצלת"

ציר זמן
ציר זמן
ההיסטוריה והשינויים של הספרייה הלאומית לאורך השנים.
למידע נוסף