סטנדרטים בינלאומיים

​פרויקט רא"י עושה שימוש בסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים בתחום הארכיונאות, לרבות הסטנדרטים של המועצה הבינלאומית לארכיונים (International Council on Archives - ICA)

 

ראו מטה את רשימת הסטנדרטים הבינלאומיים המרכזיים בשימוש בפרויקט.

ISAD(G)

תקן שפורסם ע"י המועצה הבינ"ל לארכיונים הקובע סט כללים לתיאור של חומרי ארכיון, ללא קשר למבנה הארכיון וסוגו. בכך, התקן מקדם עקביות ותיאור הולם לכל הרשומות בכדי להקל על החלפת מידע ואינטגרציה בין ארכיונים. בתקן מוגדרים 6 שדות כשדות חובה.

מקורות:

מסמך התקן

מסמך התקן בעברית

התקן באתר ICA 

 

EAC

 

ר"ת באנגלית של Encoded Archival Context. תקן מבוסס XML לתיאור מידע אודות היוצרים של המידע הארכיוני - אנשים, ארגונים וכו', לרבות נסיבות יצירת המידע ושימושיו.
התקן נבנה עפ"י הסטנדרט הבינ"ל ISAAR (CPF) של המועצה בינ"ל לארכיונים.

 

 

EAD

ר"ת באנגלית של Encoded Archival Description. תקן מבוסס XML המשמש להעברת מידע ארכיוני בין גופים שונים ולשיתוף מידע ארכיוני באינטרנט. התקן מתייחס למבנה ההיררכי של ארכיון ובכך מהווה תשתית לתיאור מלא של רשומה או אוסף ורכיביהם. מבוסס על תקן ​ISAD(G) של המועצה הבינ"ל לארכיונים.

במסגרת פרויקט רשת ארכיוני ישראל, נוצר תקן חדש המבוסס על EAD ומהווה התאמה שלו לארכיונים בישראל תקן EAD(I) . מידע נוסף לגבי תקן זה מופיע בעמוד "סטנדרטים בפרויקט".

 

EAG

ר"ת באנגלית של Encoded Archival Description. תקן מבוסס XML המשמש לתיאור מידע אודות הארגונים שמחזיקים במידע הארכיוני.

 

ISAAR (CPF)

תקן שפורסם ע"י המועצה הבינ"ל לארכיונים הנותן כלים ליצירה ושימוש שלaccess points (מילות מפתח, אינדקס וכו') המשמש לאחזור הרשומה.

מקורות:

מסמך התקן

התקן באתר ICA

 

ISDIAH

תקן שפורסם ע"י המועצה הבינ"ל לארכיונים הקובע תיאור הארגונים המחזיקים רשומות ארכיוניות. התקן קובע כיצד יש להוסיף, לערוך או למחוק רשומות ארכיוניות ארגוניות.

מקורות:

מסמך התקן

התקן באתר ICA

 

METS

ר"ת באנגלית של Metadata Encoding and Transmission Standard. תקן המגדיר מבנה XML המשמש לעטיפת עצמים ספרתיים, ביחד עם המידע הלווה שלהם (על שלל סוגיו תיאורי, מנהלי ומבני).