מבוא

​פרויקט רא"י ממומש תוך מילוי הדרישות של הסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בתחום הארכיונים.
בנוסף, במסגרת הפרויקט נוצרו סטנדרטים ישראליים. סטנדרטים אלו ישמשו כקו מנחה לתקני ארכיונים ברמה הארצית גם מחוץ לתחומי פרויקט רא"י.
ארכיונים המעוניינים להשתתף בפרויקט יוכלו להעביר את המידע שלהם בתקן EAD(I) בעצמם, באמצעות הכלים שמסופקים במסגרת הפרויקט.