סטנדרטים בפרויקט

אחת ממטרות פרויקט רשת ארכיוני ישראל היא מתן מענה לארכיונים הקטנים בארץ.

 

ארכיונים רבים אינם מונחים על-ידי רמה ממונה, על כן הפרויקט פיתח סטנדרטים והמלצות אשר מיועדים גם להם.

 

עיקר העבודה שנעשתה עוסקת בהעברת מידע ובאופן ביצוע דיגיטיזציה ושימור מידע דיגיטלי.

EADI
תקן המבוסס על תקן ה-EAD הבינלאומי. במסגרת הפרויקט הוקמה ועדה אשר בחנה את התקן לאור הצרכים הייחודיים של מרבית הארכיונים בארץ. הועדה ביצעה התאמות ושינויים ובכך יצרה את התקן הישראל EADI.
 
התקן משמש להעברת המידע הארכיוני ממוסדות מהארכיון השונים לרשת ארכיוני ישראל. התקן מומלץ לשימוש גם בהעברת מידע ארכיוני בישראל שלא במסגרת רשת ארכיוני ישראל.
 
 
עקרונות הנחיות וסטנדרטים לדיגיטיזציה ושימור דיגיטלי של חומרי תרבות מורשת
 
התקן מייצג את העקרונות, ה- Best Practices והסטנדרטים המקובלים לתהליכי דיגיטיזציה ושימור דיגיטלי ארוך טווח לחומרי תרבות מורשת במוסדות תרבות במדינת ישראל. כמו כן, המסמך מייצג הנחיות עבודה וסטנדרטים עבור חברות וספקים שעוסקים בשימור דיגיטלי, סריקות וייצור תוכן דיגיטלי.