הארכיונים בפרויקט

במסגרת הפרויקט הוקם צוות אשר בחן את תוצאות סקר הארכיונים הארצי. הצוות בחר את הארכיונים שלהם יש חשיבות לציבור, עפ"י קריטריונים מוגדרים היטב. הצעתו של הצוות אושרה ע"י צוות התוכן של הפרויקט ואושררה ע"י ועדת ההיגוי.

צוות הביצוע של הפרויקט מבצע פנייה יזומה אל הארכיונים אשר סומנו לכך, עפ"י הסדר.

 

עד כה, הארכיונים הבאים הצטרפו לפרויקט:

 

ארכיון גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור
ארכיון שיטים - מכון החגים
ארכיון מכון ז'בוטינסקי
ארכיון הקיבוץ הדתי
ארכיון יד יערי
ארכיון יד טבנקין
ארכיון בית ביאליק
ארכיון המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית - מרכז מורשת היקים
חברת אגד
הארכיון לתולדות פתח תקווה
מכון גנזים
קיבוץ דגניה א'
ארכיון התיאטרון - בית אריאלה
ארכיון עפרה
ארכיון ראש פינה
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי (הספרייה הלאומית)
ארכיון כפר הנוער בן שמן
קרית ענבים
​יד בן צבי - פרויקט ישראל נגלית לעין (טרם נטען לאתר)
​ארכיון קיבוץ נחל עוז (בתהליך טעינה לאתר)
הטכניון - הארכיון ההיסטורי
​ארכיון נהלל (בתהליך טעינה לאתר)
​ארכיון הישוב היהודי - חברון (בתהליך טעינה לאתר)
​ארכיון חדרה (בתהליך טעינה )
​רשות העתיקות - ארכיון המנדט (​בתהליך טעינה )

הארכיון לתולדות גוש עציון - כפר עציון

ארכיון זכרון יעקב (בתהליך טעינה לאתר)

ארכיון קיבוץ גת (בתהליך טעינה לאתר)

ארכיון ביה"ס החקלאי כדורי ( בתהליך תיאור וטעינה לאתר)