סקר הארכיונים הארצי

בשלב הראשון של ביצוע הפרויקט, התבצע סקר בכל הארכיונים אשר סומנו לצורך כך על ידי ועדת ההיגוי של הפרויקט.
 
לצורך הסקר גויסו סוקרים אשר נדדו בין הארכיונים השונים וביצעו את הסקר באופן מקוון באמצעות מערכת סקרים ייעודית של חברת Ransys. מלאכת עריכת הסקר ארכה כשנה.
 
בתחילת הסקר, רשימת הארכיונים עמדה על כ-350 ארכיונים היסטוריים. במהלך עריכת הסקר, נתגלו עוד רבים נוספים כך שבסופו של דבר נסקרו במסגרת הסקר קרוב ל-600 ארכיונים.
 
הסקר בסיס מצע נתונים להחלטת ועדת התוכן של הפרויקט על בחירת החומרים המעניינים ביותר לציבור ועל דירוג הארכיונים וכנגזרת  מכך – השפיע על הקצאת המימון של הפרויקט לארכיונים.
 
אם ברצונכם להציע ארכיונים נוספים שאינם מופיעים ברשימה, אנא צרו עמנו קשר.
 
דו"ח הסקר יפורסם בקרוב.