תכנית הפרויקט

שלב א':
בשלב הראשוני של הפרויקט התקיים סקר מקיף בקרב הארכיונים ההיסטוריים בישראל.
במהלך השנה הראשונה של הפרויקט ייבחנו, יבחרו ויוטמעו תשתיות התוכנה והחומרה של הפרויקט שישמשו להשגת מטרותיו. בשלב זה גם יבוצע פיילוט על תשעה ארכיונים, משני סוגים:
1. ייבוא הקטלוג של הארכיון לתוך המערכת המרכזית של רא"י וספרות (Digitization) של החומר האצור בו באופן שבו הפרויקט יהווה את מערכת ניהול הארכיונים (AMS) של אותו הארכיון.
2. ייבוא הקטלוג והמידע הספרתי באופן שבו הפרויקט יחזיק עותק של המידע עבור שימור והנגשה לציבור, אך הארכיון ימשיך לנהל את עצמו באופן עצמאי.
 
שלב ב':
במהלך שנים 2-4 של הפרויקט, יבוצעו ספרות, מיון ורישום (Cataloging) של הארכיונים שנבחרו למימון הפרויקט ע"י ועדת ההיגוי. כל הארכיונים האחרים מוזמנים להשתתף בפרויקט באופן עצמאי - הם יוכלו להשתמש במערכת ניהול הארכיונים (AMS) של הפרויקט כמערכת ניהול הארכיונים שלהם-הם ולצרכיהם, ובכך יגרמו למידע להיות מקוון ונגיש לציבור הרחב.
הספרייה הלאומית של  ישראל תתחזק ותתפעל את מערכת ניהול הארכיונים המרכזית והמידע האצור בה על בסיס יום-יומי, אם באופן ישיר או עקיף.
 
שלב ג':
שלב בתר-הפרויקט. בשלב זה ליבת הפרויקט תסתיים. המערכת תמשיך להיות מתוחזקת וארכיונים ימשיכו להשתמש במערכת. גם בשלב זה, ארכיונים חדשים יוכלו בחור להצטרף לפרויקט.