שותפי הפרויקט

פרויקט 'רשת ארכיוני ישראל' הינו פרויקט בתחום ארכיוני המורשת הלאומית. פרויקט זה הינו חלק מפרויקט "ציוני דרך" במשרד ראש הממשלה, העוסק בכלל ההיבטים של שימור והעצמת תשתיות המורשת בישראל.

 

הפרויקט ממומן ברובו (75 אחוזים) על-ידי משרד ראש הממשלה (פרויקט "ציוני דרך"). 25 האחוזים הנותרים ממומנים על-ידי הספרייה הלאומית.

 

בפרויקט שותפים פעילים ארכיון המדינה, שהינו שותף לניהול הפרויקט; והאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אשר מייצג את הארכיונים ופועל כיועץ מקצועי.

 

ועדת ההיגוי של הפרויקט מורכבת מנציגים מפרויקט "ציוני דרך", הספרייה הלאומית, ארכיון המדינה והאיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע.

שותפי הפרויקט:

 


 

 

 

פרויקט "ציוני דרך" -
פרויקט לשימור והעצמת תשתיות
המורשת הלאומית בישראל