מטרות הפרויקט

 המטרות המרכזיות:

1. למפות את ארכיוני המורשת בישראל, על כל עדותיה וזרמיה, לקדם את מצבם ונגישותם לציבור, להציל חומר ארכיוני הנתון בסכנה ולהעלות את מודעות הציבור לאוצרות המורשת הלאומיים.

 

2. ליצור רשת ארצית של כל ארכיוני המורשת, שעיקרה קטלוג משותף מקוון הפתוח לשימוש חופשי של חוקרים וכל אדם אחר המתעניין בחומר ארכיוני על מורשת מדינת ישראל והחברה הישראלית. 
 
3. חזון הפרויקט הוא לאפשר, בסופו של דבר, לכל מאות הארכיונים בארץ להיות מחוברים ברשת אחת עם הנגשה אחידה ומשותפת של קטלוגים ושל החומר הארכיוני לציבור הרחב.
 

4. להביא לידי הציבור מאגר מידע גדול של חומר ארכיוני ממוסדות ארכיוניים נבחרים אשר יקבץ את מבחר אוספי התיעוד של המורשת הישראלית , לשמרו, ולאפשר את הגישה אליו גם בדורות הבאים.