מבנה מנהלי

פרויקט רא"י מנוהל ע"י ועדת היגוי בה חברים גורמים מכל השותפים בפרויקט. תחת הועדה ישנם מספר צוותי עבודה.

 

המבנה הניהולי:


 


הספרייה הלאומית האמונה על ההוצאה לפועל של הפרוקט הקימה את צוות הניהול והביצוע של הפרויקט.


מבנה הצוות: