מה בספרייה > עבר, הווה, עתיד > הווה > פרויקטים מרכזיים > פרויקט רא"י > חדשות ואירועים > קול קורא לתיאור, דיגיטיזציה, והנגשה של חומרי ארכיון

קול קורא לתיאור, דיגיטיזציה, והנגשה של חומרי ארכיון

​הספרייה הלאומית במסגרת פרויקט "אז" – רשת ארכיוני ישראל מזמינה גופים ארכיוניים אשר בבעלותם, בניהולם או באחזקתם נכסים בעלי ערך ציבורי המיועדים לתיאור (רישום) ארכיונאי, דיגיטיזציה או הנגשה להגיש בקשה למימון ביצוע עבודות אלו.

 

פרטים נוספים וטופס הבקשה נמצאים בקובץ ה-PDF המצורף

 

 

את הבקשה יש לשלוח לתיבת הדואר האלקטרונית כדלקמן: a-z@nli.org.il .

פניות או שאלות יש לשלוח לתיבת הדואר האלקטרונית כדלקמן: a-z@nli.org.il .

 

לוחות זמנים

• על הבקשות להגיע לכתובת דואר האלקטרונית כמפורט לעיל לא יאוחר מיום 30/01/2017 בשעה 18:00

• הודעות אודות אישורו של פרויקט תישלחנה לפונים עד ליום 16/03/2017.

• על הפונים שנבחרו להשתתף בפרויקט לסיים את ביצוע הפרויקט עד ליום 31/05/2018.