מה בספרייה > עבר, הווה, עתיד > הווה > פרויקטים מרכזיים

פרויקטים מרכזיים

 מיזם התחדשות

​מיזם ההתחדשות של הספרייה הלאומית מתייחס להיבטי פעילותה השונים ומגדיר הלכה למעשה פרויקטים בתחומי האיסוף, השימור, הפיתוח וההנגשה של אוספי הספרייה בנושאי יהדות, ישראל, אסלאם והמזרח התיכון ומדעי הרוח הכלליים.

פרויקטים אלה משקפים גם היבטים טכנולוגיים ואחרים שמטרתם לשפר את שירותי הספרייה ואת הנגישות לאוצרות הדעת שבה לכל אדם, בארץ ובחו"ל, ולבסס את מעמדה של הספרייה כמרכז המחקרי, החינוכי והתרבותי הבולט במדינת ישראל.

 

 (מוסתרת) פרוייקטים מרכזיים שהושלמו

אוצרים עבר, יוצרים עתיד
אוצרים עבר, יוצרים עתיד
הספרייה הלאומית פתחה במיזם להפוך, באמצעות אימוץ טכנולוגיות המידע החדשניות של המאה העשרים-ואחת, לגוף המציע את משאביו הייחודיים בגישה פתוחה ודמוקרטית לקהל מכל קצווי תבל.
למידע נוסף