מה בספרייה > עבר, הווה, עתיד > הווה > המבנה הארגוני של הספרייה