מה בספרייה > עבר, הווה, עתיד > הווה > מטרות ותפקידים

מטרות ותפקידים

בניין הספרייה הלאומית

 מטרות הספרייה הלאומית

מטרות הספרייה הלאומית הן שימור, טיפוח והנחלה של אוצרות ידע, מורשת ותרבות בכלל, ובזיקה לארץ ישראל, למדינת ישראל ולעם היהודי בפרט; איסוף האוצרות הספרותיים של העם היהודי ושימור המשכיות התרבות היהודית והישראלית.

 תפקידי הספרייה הלאומית

מתוך "חוק הספרייה הלאומית התשס"ח-2007" ותקנון חברת הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ):

 

לשמש הספרייה הלאומית של העם היהודי ושל מדינת ישראל; לאסוף, לשמר ולטפח את אוצרות הידע, המורשת והתרבות של מדינת ישראל ושל העם היהודי, ובכלל זה להרחיב ולהעשיר את אוספי הספרייה.​
לשמש אכסניה לאוספים, ארכיונים, כתבי יד, גנזכים, תעודות, מפות, הקלטות מוזיקה ואוצרות שמע אחרים, יצירות גרפיות, יצירות אורקוליות ומסמכים אלקטרוניים, וכן פריטים אחרים, שנודעת להם חשיבות לאומית, היסטורית או תרבותית מיוחדת.​
לאפשר לציבור, בישראל ומחוצה לה, נגישות הולמת וסבירה לאוספי הספרייה, בין השאר באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.​
•​ לשמש ספריית המחקר המרכזית בישראל בתחומי מומחיותה, בהתאם למטרותיה, וכן לשמש ספריית המחקר של האוניברסיטה בתחומי מדעי הרוח, ובמיוחד במדעי היהדות, תרבויות המזרח התיכון והאסלאם.​
•​ להציג בפני הציבור תצוגות קבועות ומתחלפות של אוספים, לרבות אוספים מושאלים.​
•​ לקיים פעילות תרבותית, ספרותית וחינוכית, המיועדות לציבור, לרבות ציבור התלמידים במוסדות החינוך.​
•​ להעניק, ככל שיימצא לנכון, ייעוץ מקצועי בתחומי מומחיותה, בהתאם למטרותיה, ובכלל זה לעניין ניהול הספריות של המוסדות להשכלה גבוהה, הספריות הציבוריות בישראל, וכן ספריות של קהילות יהודיות מחוץ לישראל.​
•​ לקיים קשר מקצועי עם ספריות לאומיות, ספריות ציבוריות, ארכיונים ומוסדות תרבות וחינוך מחוץ לישראל.​
•​ לשמש אכסניה לתרבות הספר, ובכלל זה לעודד מחקר בתרבות הספר ולקיים בקרבּה את מוזיאון הספר.​
•​ לקיים ולהפעיל תשתיות שיאפשרו, בין היתר, תנאי עיון, תיעוד, אחסון, שימור, תצוגה ומחקר נאותים.​
 
 תוכנית האב להתחדשות הספרייה הלאומית 2016-2010
תוכנית האב להתחדשות הספרייה הלאומית 2016-2010
מסמך תוכנית האב מציג את קווי המתאר להתחדשות הספרייה הלאומית של ישראל לשנים 2010 עד 2016.
למידע נוסף
ערוץ אוספים וארכיונים
ערוץ אוספים וארכיונים
כולל מידע מפורט על אוספי ישראל, יהדות, אסלאם והמזרח התיכון, מדעי הרוח הכלליים, כמו גם על ארכיונים וכתבי די.
למידע נוסף