תוכנית האב

 תוכנית האב להתחדשות הספרייה הלאומית 2016-2010

מסמך תוכנית האב מציג את קווי המתאר להתחדשות הספרייה הלאומית של ישראל לשנים 2010 עד 2016. בסיום תקופה זו עתידה הספרייה לעבור למשכנה החדש, שבנייתו תושלם עד אז. התוכנית מתארת את המטרות והיעדים שיש להשיג על מנת להיכנס בשערי המשכן החדש עם צוות עובדים, אוספים, שירותים, תהליכים ומערכות מידע, שיאפשרו למצות את האפשרויות הגלומות בו ולממש את חזון הספרייה החדשה.
 'טמיר ונדיר'
'טמיר ונדיר'
מבחר מאוצרות הספרייה הלאומית, בתערוכה שהוצגה בטקס השקת מפעל ההתחדשות של הספרייה הלאומית
למידע נוסף