מה בספרייה > עבר, הווה, עתיד

עבר, הווה, עתיד

עבר, הווה, עתיד
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נוסד לראשונה בשנת 1892 בירושלים. ברבות השנים לוקטו ספרים עתיקים וחדשים, העוסקים בעיקר בחוכמת ישראל, וספרים שיצאו לאור במקומות שונים ברחבי העולם היהודי. עם ייסוד האוניברסיטה העברית בשנת 1925 נקבע שמו "בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי" והורחבו מאוד האוספים בתחומי מחקר שונים.
 
הספרייה מוקמה בקמפוס האוניברסיטה בהר הצופים, ולאחר מלחמת העצמאות נדדה למבנים שונים בעיר. בנובמבר 1960 עברה הספרייה לבניין בקמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם.   
ביולי 2008, בעקבות חוק הספרייה הלאומית, התשס"ח-2007, שונה שמה ל"הספרייה הלאומית". בשנת 2012 ציינה הספרייה הלאומית 120 שנות פעילות. במשך השנים עברה הספרייה שינויים רבים, ביניהם, כאמור, במיקומה, בשמה, בהגדרותיה ובתפקידיה. הספרייה ממשיכה להשתנות ולהתפתח, ובתכנית האב להתחדשות הספרייה הלאומית 2016-2010 נקבעה כיעד בנייתו של משכן חדש לספרייה בקריית הלאום בירושלים.

 


ציר הזמן
ההיסטוריה והשינויים של הספרייה הלאומית לאורך השנים.