מה בספרייה > מרכז המבקרים > מיכה אולמן - פה

מיכה אולמן - פה

מיכה אולמן, פה, 2014, ארונית כרטסות, אדמה.
 
Micha Ulman, Mouth Place, 2014, card cabinet, soil

מיכה אולמן - פהמיכה אולמן הופך את הארונית למרחב של דיבור פיזי ומטפורי. חזותה החיצונית לא שונתה כלל והיצירה כולה מתרחשת בפנים, בתוך 30 המגירות ההופכות למעין חללי פה. בכל אחת מ־ 22 מן המגירות נגרעה אות מאותיות האלף בית על פי חלוקה אנכית לחמש קבוצות השראת ספר יצירה, ספר יסוד בתורת הקבלה, ולפי מיקום ההגייה של האות בחלל פה – חך, גרון, שיניים, לשון ושפתיים. כל מגירה מולאה באדמה שהאמן הביא מחמישה מקומות שונים בארץ – עמק החולה, השרון, ירושלים, הערבה וחול משפת הים. במגירות הנותרות נגרעו סימני הניקוד. המבקר מוזמן לפתוח ולסגור את המגירות וליצור מילים ומשפטים באינסוף צירופים. כך מחזיר האמן לספרייה שמטבעה נשענת על הכתוב, את פעולת הדיבור שהופכת מצדה לאקט פיסולי.

העבודה מחברת בין שפה למקום באמצעות הרוח, שהיא גם המקום הריק. היא נדברת עם עבודה מוקדמת שאולמן יצר בשנת 1972 כאשר חפר שישה בורות במקומות שונים בארץ וביקש בכך להנכיח את הקשר בין חומר ורוח המתרחש בכל המקומות בעת ובעונה אחת. יצירת אותיות האוויר הריקות, החסרות, בתוך מבנה העץ הקלאסי של הארונית, הופכת את האובייקט כולו למתקן מכאני, לתיבת תהודה ליצירת קולות בלתי נשמעים – עוגב אילם שהכול מוזמנים לנשוף לתוכו ולהגות בו.

 מוצגים נוספים בתערוכה