יוחאי בנקלר

​יוחאי בנקלר מכהן בקתדרה ע"ש ברקמן ללימודי משפט יזמות בבית הספר למשפטים באוניברסיטת הרוורד. כמו כן הוא משמש מנהל שותף של מרכז ברקמן לאינטרנט וחברה באוניברסיטה זו. בעבר כיהן כפרופסור למשפטים הן באוניברסיטת ייל והן באוניברסיטת ניו יורק. מאז שנות ה-90 הוא ממלא תפקיד מרכזי באפיון תפקידן של מערכות מידע שיתופי פתוח ובשיתוף פעולה מבוזר בנושאי חדשנות, יצור מידע, וחופש בכלכלה ובחברה בסביבה המקוונת.