קטלוגים ומאגרים > לספרנים > ועדת הקיטלוג הבין-אוניברסיטאית

ועדת הקיטלוג הבין-אוניברסיטאית


Inter-University Cataloging Committee – Protocols and Documents
ועדת הקיטלוג הבין-אוניברסיטאית – פרוטוקולים ומסמכים

פרוטוקול ישיבת פורום הקיטלוג הארצי (4.2.2020, תל-אביב)​
 פרוטוקול ישיבת פורום הקיטלוג הארצי ( 24.6.2019, תל-אביב)
 פרוטוקול ישיבת פורום הקיטלוג הארצי ( 09.01.2019, ירושלים)
 פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג 07.03.2018
פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (03.07.2017, חיפה)
פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (06.06.2016, ירושלים)​​
​פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (03.06.2015, ירושלים)

פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (19.11.2014, בר אילן) 

פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (02.01.2014, תל אביב)​
פרוטוקול ישיבת תת הוועדה הארצית לקיטלוג (27.02.2012, ירושלים)

פרוטוקול ישיבה 30.05.2011 

פרוטוקול ישיבה 14.07.2010
פרוטוקול ישיבה 08.06.2009
פרוטוקול ישיבה 04.11.2008
פרוטוקול ישיבה 20.11.2007
פרוטוקול ישיבה 11.07.2006
פרוטוקול ישיבה 19.01.2005
רשימת חברי הוועדה 1.2005
פרוטוקול ישיבה 01.06.2004
החלטות ועדת הקיטלוג הבין-אוניברסיטאית בנושא שדות GMD ו- MT 01.06.2004
פרוטוקול ישיבה 08.01.2004
פרוטוקול ישיבה 02.07.2003
פרוטוקול ישיבה 10.9.2002
פרוטוקול ישיבה 10.9.2002 (נספח א)
פרוטוקול ישיבה 10.9.2002 (נספח ב)
פרוטוקול ישיבה 3.1.2002
פרוטוקול ישיבה 12.6.2001
פרוטוקול ישיבה 8.2.2001
פרוטוקול ישיבה 27.7.2000
פרוטוקול ישיבה 17.2.2000
פרוטוקול ישיבה 11.8.1999
פרוטוקול ישיבה 19.1.1999
פרוטוקול ישיבה 18.2.1997
פרוטוקול ישיבה 24.11.1996
פרוטוקול ישיבה 24.11.1996 (נספח)
פרוטוקול ישיבה 19.6.1996 (חלק א)
פרוטוקול ישיבה 19.6.1996 (חלק ב)
פרוטוקול ישיבה 28.2.1996

This page last updated: 02-Jan-2014