מסמכי RDA

הערה:
אם נדרשת סיסמה (אף יותר מפעם),
נסו לסמן "Cancel" (מקש: Esc). ​
Tag names for new RDA fields
Israel Request for new MARC fields 336 bibliographic
Israel Request for new MARC fields 337 bibliographic
Israel Request for new MARC fields 338 bibliographic
Israel Request for new MARC fields 344 bibliographic
Israel Request for new MARC fields 345 bibliographic
Israel Request for new MARC fields 346 bibliographic
Israel Request for new MARC fields 347 bibliographic
Israel Request for new MARC fields 377 bibliographic
Israel Request for new MARC fields 380 bibliographic
Israel Request for new MARC fields 381 bibliographic
Israel Request for new MARC fields 382 bibliographic
Israel Request for new MARC fields 383 bibliographic
Israel Request for new MARC fields 384 bibliographic
Israel Request for new MARC fields 787 bibliographic
Israel Request for new MARC subfields 040 $e bibliographic
Israel Request for new MARC subfields 041 $h bibliographic
Israel Request for new MARC subfields 041 $k bibliographic
Israel Request for new MARC subfields 041 $m bibliographic
Israel Request for new MARC subfields 041 $n bibliographic
Israel Request for new MARC subfields 700, 710, 711, 730 $i bibliographic
Israel Request for new MARC fields 046 authority
Israel Request for new MARC fields 336 authority
Israel Request for new MARC fields 368 authority
Israel Request for new MARC fields 370 authority
Israel Request for new MARC fields 371 authority
Israel Request for new MARC fields 372 authority
Israel Request for new MARC fields 373 authority
Israel Request for new MARC fields 374 authority
Israel Request for new MARC fields 375 authority
Israel Request for new MARC fields 376 authority
Israel Request for new MARC fields 377 authority
Israel Request for new MARC fields 378 authority
Israel Request for new MARC fields 380 authority
Israel Request for new MARC fields 381 authority
Israel Request for new MARC fields 382 authority
Israel Request for new MARC fields 383 authority
Israel Request for new MARC fields 384 authority