פרוטוקול מישיבת תת הועדה לקיטלוג שהתקיימה ביום ‎3.1.02 בספריה למדעי החיים

משתתפים:
רחל ויצמן אוניברסיטת חיפה
אניטה בן-ששון טכניון
מאירה הראש בית הספרים הלאומי
גילה ברטור ספרית הר הצופים
אירינה ריסקין ספרית הר הצופים
אלחנן אדלר מלמ"ד
שלמה רוטנברג אוניברסיטת בר אילן
סופיה בראון אוניברסיטת ת"א
בודיק אנה אוניברסיטת ת"א
טוב תמר אוניברסיטת ת"א
רוחי שטנגר ספרית מדעי החברה והניהול, אוניב' ת"א
קרניה דן אוניברסיטת חיפה
אסתר אדמית אוניברסיטת בן גוריון
מתוקה לובין אוניברסיטת ת"א (ספריה למדעי החיים והרפואה)
ירדנה הובר מכון ויצמן למדע
בל פינברג אוניברסיטת בן גוריון
החברים מתבקשים ליישם בפועל את ההחלטות המתקבלות בישיבת הועדה.

דיסרטציות

במטרה להקים מאגר לאומי של דיסרטציות של המוסדות האקדמיים בארץ, במסגרת מלמ"ד, הוקמה ועדה מיוחדת לנושא. הרעיון הוא שהעבודות יוגשו בפורמט דיגיטלי עם אפשרות סריקה לאחור.
בשל בעיות תקציביות הנושא מוקפא בינתים. הוחלט בשלב ראשון שכל ספריה תתחיל לקדם את הנושא במוסד שלה.
בספריה למדעי החברה בת"א התחילו כבר בפרויקט, ובספרית אוניב' חיפה מנהלים דיונים עם הרשות ללימודים מתקדמים כדי לקבוע נהלים לקבלת העבודות בפורמט אלקטרוני.
חלק מההכנות לפרויקט מתייחס גם לאחידות בקיטלוג הדיסרטציות. הדיון התנהל גם על סמך בקשות של ועדת היעץ.
הוחלט לתת מעכשיו והלאה עיולים משניים באנגלית למחבר ולכותר בעבודות בעברית (גם לתאר שני וגם לתאר שלישי).
לגבי נושאים: אי אפשר להגיע לאחידות, מכיוון שלא כולם משתמשים באותה שיטה (‎LC, דיואי, ‎MESH, נושאים בעברית וכו').
שם המוסד: הוחלט שחייב להיות שדה נפרד. בינתים כל אחד ישתמש בקוד מקומי (‎xx9), הניסוח:
אוניברסיטת .... . החוג .... (תאר שני, תאר שלישי).
מנחה: צריך להכניס אותו כמשני בקוד נפרד (‎xx9) .
תזכורת: יש להכניס ‎MT : (מ"א) ‎THE 2
(ד"ר) ‎THE 3

כתיב עברי

קרניה העלתה שוב את הנושא. הבעיה עלתה שוב מכיוון שהתברר שרמיזות כלליות מסוג "עוז - ראה עז" אינן מוצגות באלף ‎500 וגם לא בקטלוג ה-‎WEB הנוכחי.
כתוצאה מכך התקבל מכתב מד"ר פניה עוז-זלצברגר, בו היא מוחה על שלא מצאה את פרסומיה בקטלוג ה-‎WEB של אוניברסיטת חיפה, וכן על הדרך בה אנו נוהגים ובכתיבת שמות מחברים שהם מילים בעברית בכתיב חסר (עז ולא עוז).
המכתב הוקרא בישיבה וזכה לתשואות ולהסכמה עקרונית עם האמור בו, אך השאלה מה אנו עושים במקרים אלה.
אלחנן: שקשה לתקן קטלוגים שנבנו עפ"י נורמה אחרת. קיימת גם בעיה של שמות בכתיב יידי (בער לעומת בר, ראבינאוויץ, וכד') בל העלתה הרהורי כפירה שקשה לתקן קטלוגים שנבנו עפ"י נורמה אחרת. קיימת גם בעיה של שמות בכתיב יידי (בער לעומת בר, ראבינאוויץ, וכד') בל העלתה הרהורי כפירה -שקשה לתקן קטלוגים שנבנו עפ"י נורמה אחרת. קיימת גם בעיה של שמות בכתיב יידי (בער לעומת בר, ראבינאוויץ, וכד') בל העלתה הרהורי כפירה - על חוסר תועלת ממשית באחידות בקיטלוג, מכיון שזו סתירה להחלטה לקטלג לפי כללי AARC2
אלחנן הציע כבר מזמן שהחיפוש ב-‎ULI יהיה לפי מילים בלבד ולא לפי ‎access ולהגדיר מילים כשוות ערך זו לזו (מילון/מלון).
אשר למחברים - כמה אפשריות: ‎1) פתרונות פרטיים (במקרה שמחבר מתלונן...) ‎2) להשאיר בכתיב חסר אך להכניס בכל מקרה רמיזה פרטית ולא רמיזות כלליות. בעיה: ב-‎ULI אין רמיזות. ‎3) לעבור לכתיב בלתי אחיד הוחלט על ליברליזציה לגבי שמות המחברים, אך היא צריכה להיות מלווה בקטלוג זיהוים סמכותי, שיהיה בנוי על כללי יסוד מוסכמים (בדומה ל-‎LCN