‎28 ביוני ‎2001

דו"ח מישיבת תת-הועדה לקיטלוג מיום ‎12 ביוני ‎2001


נוכחים: רחל ויצמן, אוניברסיטת חיפה
גילה ברטור, האוניברסיטה העברית בירושלים
אירינה רוסקין, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר-הצופים
בל פיינברג, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אסתר אדמית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
רוזלינד דוק, בית הספרים הלאומי
בן-ששון אניטה, הטכניון
סופיה בראון (במקום מתוקה לובין) הספריה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב
קרניה דן, אוניברסיטת חיפה
פרידה הדר, הספריה המרכזית, אוניברסיטת תל-אביב
רותי שטנגר, ספרית מדעי החברה והניהול, אוניברסיטת תל-אביב
גולדה סוויד, הספריה המרכזית, אוניברסיטת תל-אביב
מאירה הראש, בית הספרים הלאומי, ירושלים
אלחנן אדלר, מלמ"ד
ירדנה הובר, מכון ויצמן למדע
חיים סימור, אוניברסיטת בר-אילן
שרה שחם, אוניברסיטת בר-אילן
אלחנן בקש לזמן ישיבה זו במטרה להגיע ליתר אחידות בקטלוג המאוחד (‎ULI ).
הבעיות העיקריות הן עיולים של מחברים בעברית ועיולים עבריים בתעתיק בקטלוג הלועזי.
ברור לכולם שלא נצליח להגיע לאחידות מלאה, כתוצאה מכך שאוניברסיטת בן-גוריון משתמשת בכתיב מלא בעברית, ובגלל שחלק מהספריות משתמשות בתעתיק של האקדמיה ללשון העברית, ואחרות (הרוב) - בתעתיק של ספרית הקונגרס.
חלק גדול מהבעיות היה נפתר אילו היה לנו קטלוג זיהויים ארצי בעברית (ראה בהמשך).
הוחלט שאלחנן יאחד ב-‎ULI עיולים שההבדלים היחידים ביניהם מתבטאים בסימני פיסוק ורווחים, למשל: כהן, י. פ. (ולא: כהן, י פ או: כהן, י"פ וכו' - כלומר, נקודה אחרי האות הראשונה + רווח).
לגבי מקף - הוחלט לשים ב-‎ULI מקף בכל המקרים כמו בן-גוריון, תל-אביב, ארץ-ישראל וכו'.
קיצורים וראשי תיבות כמו ביה"ס, ‎al-shem' וכו' - יש לכתוב מלא.
גרש - לציין א ו-ע שהן עיצור ולא תנועה: הוחלט לשים גרש ' (מסוג אחד בלבד ולא ‎2 שונים!) לפני כל עיצור, למשל: ‎EL 'YISRA, OVDIM ' וכו'.
קרניה התנדבה להכין רשימה של מלים בעיולים בעיתיים שחוזרות על עצמן בהתאם לצורה המוסכמת, ולהפיץ אותה בין החברים, למשל, מתי כותבים ‎MAKHON ומתי ‎MEKHON , בעיות של אותיות החיבור (‎VEHA ), מיליות וכו'.
- ‎2 -


מובן שכל ההחלטות הללו אינן מחייבות את הספריות לתקן את העיולים שלהן, אך רצוי שיעשו "סדר" לפחות בשמות התאגידים והמכונים של המוסדות שלהן. כמו-כן, מומלץ לעבור על העיולים המתחילים ב-ה' הידיעה בעברית, ולקדד אותם בצורה
הנכונה >>ה<< - כרגע יש המון וריאציות!
שמות מחברים עבריים/יהודיים בקטלוג הלועזי - הועלתה שוב השאלה אם כותבים לפי הצורה שהאדם כותב את שמו (=‎LCN ) או לפי תעתיק שיטתי. לדוגמה, שם כמו חיים מופיע ב-‎LCN לפחות ב-‎5 צורות שונות:
‎Hayim, Hayyim, Haim, Chaim, Chayim
כרגע אין פתרון.

הוספת שנות חיים למחברים


חלק מההבדלים בעיולים נובע מהוספת שנות חיים, ולא רק כדי להבחין בין מחברים שונים.
מוצע להכניס את השנים בהערה ולא כחלק מהעיול, ולהבחין בצורה אחרת.
נציגי כל מוסד מתבקשים לדאוג לכך שכל ההחלטות של הועדה יגיעו לידיעתן של כל הספריות המחלקתיות במוסד שמקטלגות בצורה עצמאית.
יש להביא את ההחלטות גם לידיעתן של כל הספריות האחרות שברשת (מכללות וכו').
תזכורת: לועדה יש אתר באינטרנט ובו אפשר למצוא החלטות ופרוטוקולים של הישיבות.
הכתובת:
‎www.biu.ac.il/Kitlug/
בכל הקשור ליודאיקה - קיימת רשימה מוסכמת של כותרים אחידים במדעי היהדות -
בעברית ובאנגלית ב-‎UHJ BASE וכן קיים ‎BASE PAR - רשימת זיהויים למפלגות פוליטיות.
אלחנן הציע להקים קבוצת דיון - ‎AUTOCAT ישראלי לדיון בבעיות קיטלוג. מישהו יצטרך לנהל את הקבוצה, ומרכז מחשבים של אחת האוניברסיטאות צריך להסכים "לארח" אותה. אלחנן הבטיח לסייע בנושא. החברים בקשו שאפשר יהיה להתכתב גם בעברית.

קטלוג זיהויים ארצי


שוב עלה הנושא לדיון. אלחנן תומך בהקמת קטלוג כזה, ומציע להתחיל באות עברית בלבד. הבסיס יילקח ממאגר העיולים של הספריה הלאומית, כולל הרמיזות, מכיוון שבינתיים נעשתה על רובו עבודת זיהוי. כמו-כן, הוא יתבסס על ‎BASE UHJ ו-‎BASE PAR .
אלחנן שוקל לפתוח קטלוג נפרד, אליו יוכנסו הזיהויים הבדוקים של הספריה הלאומית, ואח"כ כל אחד ישפוך לתוכו זיהויים שלו - במדה ולא קיימים.
ברור שמישהו חייב לרכז את העבודה ולבדוק כל מה שנכנס. חיים סיימור יבדוק אפשרות שמישהו מבר-אילן יעשה זאת.