קטלוגים ומאגרים > לספרנים > חומר הדרכה ל-RDA

חומר הדרכה ל-RDA

להלן מסמכים בנושאי:​
RDA, RDA Toolkit, FRBR, FRAD​

שנוצרו כחומר הדרכה ע"י חברי וועדת הקיטלוג הבין אוניברסיטאית.​